دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، شهریور 1401، صفحه 5-175 

مقاله پژوهشی

تبیین نقش جنگ نفت‌کش‌ها بر سرنوشت جنگ تحمیلی

صفحه 5-46

مازیار جهانبخش؛ محمدحسین حجتی نیا