اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 200
تعداد پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش 43
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 15

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 119
تعداد مشاهده مقاله 47785
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 20916
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 56 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 223 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 241 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 153 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 27 %