اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 181
تعداد پذیرش 38
تعداد عدم پذیرش 25
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 9

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 108
تعداد مشاهده مقاله 32088
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13926
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 181 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 238 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 21 %