اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز فصلنامه «مطالعات جنگ»

هدف عمده نشریه مطالعات جنگ فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی در بخش‌های مختلف دفاعی و نظامی به‌منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با جنگ می‌باشد. ازاین‌رو، امید است که این نشریه وضعیت پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و برآوردهای مختلف در خصوص آینده را که توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بصورت مستمر صورت می‌گیرد، بهبود بخشیده، راه‌حل‌ها و راه­کارهایی برای مسائل نظری و عملی پیش‌روی فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی و عملیاتی ارائه نماید. به منظور نیل به این هدف، فصلنامه مطالعات جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا پژوهشگران را تشویق می‌نماید که مقالات معتبر و چاپ‌نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. این نشریه مقالات در حوزه‌های ذیل را به چاپ می‌رساند:

  • تاکتیک ها و تکنیک های کلاسیک و نوین نظامی
  • قوانین جنگ
  • فلسفه جنگ
  • اخلاق جنگ
  • روانشناسی جنگ
  • تاریخ نظامی
  • اقتصاد جنگ
  • جامعه شناسی جنگ