تحلیل استراتژی‌های نظامی ناپلئون بناپارت (مطالعه سه بُعد میدانی: پیاده‌نظام، ، سواره‌نظام و توپخانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ جهان، دانشگاه تبریز و دبیر تاریخ، زنجان

2 دانشجوی مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

بسیاری از صاحب‏نظران ناپلئون را به‌عنوان یک استراتژیست بزرگ و نابغه نظامی تاریخ بشر می‏شناسند. او توانست تمام اروپا را تصاحب و توجه جهانیان را به مبارزات جنگی خود جلب نماید. مبارزات او اساس آموزش نظامی را در جهان تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از تفکرات نظامی هنوز از استراتژی‏های وی الهام می‏گیرند. بر این اساس سالانه پژوهش‏های بسیاری صورت می‏پذیرد ولی متأسفانه بسیاری از جنبه‏های مختلف در روش مبارزه وی مغفول واقع‌شده که ضرورت پژوهشی جهت معرفی و تحلیل آن را امری ضروری مینمایاند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل استراتژی نظامی ناپلئون در سه بعد پیاده‌نظام، سواره‌نظام و توپخانه بین سالهای 1800 تا 1815 میلادی یعنی در دوران شکوفایی نظامی در نبردهای بزرگ است. بر این اساس روش نگاشته حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی میباشد که از منابع کتابخانه و سایت‌های اینترنتی به‌عنوان منبع اصلی استفاده‌شده است. یافته‏های پژوهش بیانگر آن است که 1. استراتژی ناپلئون را می‌توان در سه دستهبندی کلی میدانی، روحی-روانی و تدارکات جای داد که هرکدام دارای زیرشاخه‌های متعددی بوده و 2. ناپلئون از هرکدام از استراتژی‏های خود برای پیروزی در جنگ به تناظر بهره‏گیری نموده است ولی در نگاهی کلی دارای یک روش جنگی انعطاف‌پذیر بوده است که بااین‌حال تعدادی از اشتباهات او برای تبیین دقیق‌تر استراتژی او مورد شناسایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Napoleon Bonaparte's military strategies (study of three field dimensions: infantry, cavalry and artillery)

نویسندگان [English]

 • amir karimi 1
 • sajjad jalilian 2
1 Master's student of World History, Tabriz University history and teacher, Zanjan.
2 Student of Islamic Revolution Studies, Shahed University, Tehran
چکیده [English]

Many experts know Napoleon as a great strategist and military genius of human history. He was able to conquer all of Europe and draw the attention of the world to his war campaigns. His campaigns influenced the foundation of military education in the world and many military thinkers are still inspired by his strategies. Based on this, many researches are done every year, but unfortunately, many different aspects of his fighting method are neglected, which makes the need for research to introduce and analyze it essential. The aim of the current research is to analyze Napoleon's military strategy in the three dimensions of infantry, cavalry and artillery between 1800 and 1815, that is, during the period of military prosperity in major battles. Based on this, the method of this writing is descriptive and analytical, which uses library resources and internet sites as the main source. The findings of the research show that 1. Napoleon's strategy can be placed in three general categories: field, mental-psychological, and logistics, each of which has several sub-branches, and 2. Napoleon used each of his strategies to win the war. He has used it accordingly, but in general, he has had a flexible war method, however, a number of his mistakes were identified to explain his strategy more precisely.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Napoleon Bonaparte
 • War Strategy
 • Infantry
 • Cavalry
 • Artillery
 • پالمر، رابرت روزول. (1396). تاریخ جهان نو. ج 1. ترجمه ابوالقاسم طاهری. تهران. امیرکبیر.
 • دولاندلن، شارل. (1390). تاریخ جهانی. ج 2. ترجمه احمد بهمنش. تهران. دانشگاه تهران.
 • کوبان آلفرد الف. (1393). تاریخ معاصر فرانسه. ج 1. (1715-1799). ترجمه عباسقلی غفاری فرد. تهران. اطلاعات.
 • کوبان آلفرد ب. (1393). تاریخ معاصر فرانسه. ج 2. (1799-1871). ترجمه عباسقلی غفاری فرد. تهران. اطلاعات.
 • کورزین فیلیس. (1397). انقلاب فرانسه. ترجمه مهدی حقیقت‌خواه. تهران. ققنوس.
 • لوکاس هنری. (1393). تاریخ تمدن. ج 2. ترجمه. عبدالحسین آذرنگ. تهران. چشمه.
 • هابسبام اریک (1397). عصر انقلاب، ترجمه: علی‌اکبر مهدیان و اشکان صالحی، تهران. اختران.

انگلیسی