تبیین نقش جنگ نفت‌کش‌ها بر سرنوشت جنگ تحمیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

پس از آغاز جنگ تحمیلی و با توجه به اهمیت تجارت دریایی، دو کشور ایران و عراق تلاش گسترده‌ای را در جهت اختلال در صادرات نفتی یکدیگر آغاز نمودند به‌گونه‌ای که پس از انهدام سکوهای نفتی و ناوگان عراق در عملیات مروارید، نیروی هوایی عراق تلاش گسترده‌ای را در جهت آسیب رساندن به تجارت دریایی ج.ا.ا آغاز نمود و باگذشت زمان به مناطق مختلف خلیج‌فارس و تحت عنوان جنگ نفت‌کش‌ها گسترش یافت و تأثیر گسترده‌ای در حضور نیروهای فرا منطقه‌ای در خلیج فارس داشت. لذا با توجه به اهمیت موضوع ، هدف این تحقیق بررسی و تبیین نقش جنگ نفت‌کش‌ها بر سرنوشت جنگ تحمیلی و پرسش اصلی این است که جنگ نفت‌کش‌ها چه تأثیری بر سرنوشت جنگ تحمیلی داشته است؟ لذا این پژوهش از نوع کاربردی و با روش تحقیق توصیفی با رویکرد آمیخته است و جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد 55 نفر(حجم نمونه تمام شمار) از معاونین، فرماندهان و مدیران شاغل و بازنشسته نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا و شرکت ملی نفت‌کش ج.ا.ا که سابقه حضور در طرح ریزی و عملیات اسکورت یگان‌های نفت‌کش را داشته‌اند. نتایج تحقیق نشانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران به علت تأثیر جنگ نفت‌کش‌ها، ضمن مواجه‌شدن هم‌زمان با جبهه جدید نظامی و درگیری مستقیم با نیروهای فرا منطقه‌ای و همچنین به علت کاهش صادرات و بهای نفت با شرایط دشوار اقتصادی و نظامی مواجه گردیده و درنهایت شرایط تحمیل‌شده بر اثر جنگ نفت‌کش‌ها را می‌توان یکی از دلایل مهم تأثیرگذار بر سرنوشت جنگ تحمیلی و پذیرش قطع‌نامه از سوی جمهوری اسلامی ایران دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

exploring the role of tanker war on the destiny of the imposed war

نویسندگان [English]

 • Maziar Jahanbakhsh
 • Mohammad Hosein Hojjatinia
Member of the Faculty of Command University and Aja Headquarters, Tehran, Iran
چکیده [English]

After the start of the imposed war and due to the importance of maritime trade, the two countries of Iran and Iraq began a large-scale effort to disrupt each other's oil exports, so that after the destruction of the main oil platforms and the Iraqi navy in operation Morvarid. The Iraqi Air Force also launched a large-scale effort to damage the trade terminals of Iran, which eventually spread to various parts of the Persian Gulf under the name of tanker wars. It had a very large impact on the presence of trans-regional forces and the fate of the war. Therefore, considering the importance of this issue, the purpose of this essay is to investigate the role of the tanker war on the fate of the imposed war, and the main question is what effect did the tanker war had on the fate of the imposed war? Therefore, this research is an applied type with a descriptive research method and the statistical population of this research includes 55 people (total sample size) of deputies, commanders, and employed and retired managers of the I.R.I.N and N.I.T.C who have a history of participating in planning and escort operations. The results of the study show that the Islamic Republic of Iran due to the impact of the tanker war while facing a new military front and direct conflict with trans-regional forces has faced difficult economic and military conditions and finally, accepts the resolution of the UN as a termination of the imposed war.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imposed war
 • Tankers Wars
 • Destiny ofWar
 • امیری ابوالفضل. (1389). جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و فرایند پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت، مجله مطالعات تاریخی و نظامی، 7 (8): 3- 24.
 • خودسیانی مصطفی. ارزیابی و تحلیل عملیات والفجر8 (فتح فاو)، فصل‌نامه علوم نظامی، 13(42): 1- 22.
 • زرقانی سید هادی و ابراهیم احمدی. رمزگشایی کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران، مجله پژوهش­های جغرافیای سیاسی، 1(4): 67- 92.
 • شعرباف جواد. ادوار نظامی‌گری در خلیج‌فارس، نشریه مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (تاریخ جنگ)،5(3): 5- 23.
 • علایی حسین. نگاهی گذرا به نبرد فاو، فصل‌نامه نگین، تهران، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، تهران، 1386.
 • میر ترابی سعید؛ سمیعی مهر انگیز و ربیعی اسماعیل. تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان) جنگ ایران و عراق، فصل‌نامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 3(5): 21- 49.
 • حسن لو خسرو؛ اصول جنگ در عصر ناهمگونی­ها، فصل‌نامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 15(70): 151- 178.
 • پیرزادفرد قدرت الله؛ اصول جنگ و ارتباط آن در عملیات ویژه و مشترک، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 2(4): 137- 149.