شناسایی و ارزیابی اهداف تهدیدکننده و اولویت‏بندی آن‏ها در حملات منطقه‌ای، فرا منطقه‌ای و ائتلافی در سامانه‏های پدافند هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

2 دکترای عالی دفاع

3 کارشناس عالی دفاع

چکیده

از بدو تشکیل نیروهای نظامی در دنیا موضوع ارزیابی تهدید و شناسایی آن مورد توجه بوده است و اساس مدیریت جنگ بر اساس آن برنامه‏ریزی شده است. در پژوهش حاضر با ارائه مدلی از شناسایی و ارزیابی معیارها و زیر معیارها و همچنین گزینه‌های تهدیدکننده موردنظر اقدام به اولویت‌بندی آن‏ها نموده و بدین منظور در گام نخست به شناسایی و ارزیابی معیارها از دیدگاه خبرگان حوزه پدافند هوایی پرداخته شده است، در مرحله بعدی زیر معیارها را شناسایی کرده و با استفاده از تکنیک AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نرم‌افزار مربوطه اقدام به اولویت‏بندی گزینه‏های موردنظر شده است. برای روایی از طرح پرسشنامه‏ها که توسط نخبگان این حوزه طراحی و تأیید گردیده و برای پایایی از نرخ ناسازگاری (IR) که در نرم‌افزار مربوطه در نظر گرفته، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 80 نفر از کارکنان عملیاتی در حوزه‌ی پدافند هوایی می‌باشد، که در این پژوهش پس از مصاحبه با ۲۰ نفر از خبرگان و فرماندهان به داده‌های کامل دست یافته، و نمونه‌ی آماری این پژوهش ۲۰ نفر از خبرگان این حوزه است. نتیجه انجام این پژوهش کاربردی کمک به بهبود تصمیم‏گیری، کاهش بار مسئولیت اپراتورهای زمینی، سرعت عمل، اولویت‌بندی هدف‏های تهدیدکننده جهت درگیری بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the effectiveness of camouflage designs, a tool for investigating the threats of identification operations

نویسندگان [English]

  • Akbar Moradian 1
  • Ali Reza Elhami 2
  • Shamkhal Jafari 3
  • Rooh Allah Mahmoudi 3
  • Farhad Foadi 3
1 MA of Industrial engineering
2 Phd in Defense
3 Higher Defense expert
چکیده [English]

Today, with the advancement of remote sensing technologies, it is possible to achieve images with different spectral and spatial resolution. Interpreting photos and extracting information from the image has become a powerful tool for identifying the target. What has been done so far in the field of camouflage effectiveness evaluation research is in the form of providing an optimal algorithm for target detection using a batch of images with the same specifications, and in none of them is a specific strategy for camouflage evaluation presented. In this study, while examining camouflage assessment methods, different images and identifiable features that could be extracted from them were categorized from the perspective of camouflage assessment, and by examining the effective parameters in camouflage assessment, a framework for addressing the issue of design effectiveness evaluation. Camouflage was provided. Explaining the topics of this article showed that the proposed framework can not only identify the various dimensions of research related to the subject of camouflage assessment but can also prevent possible errors in defining the subject of future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camouflage assessment
  • framework
  • identification features
  • assessment criteria
  • remote sensing images