نویسنده = رضا کشاورز
ارایه مدل‌ پیشنهادی CERT سازمان‌های دفاعی به‌منظور کاهش تهدیدات سایبری

دوره 3، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 5-26

رضا کشاورز؛ محمدرضا موحدی صفت