بهینه‌سازی سامانه‌های رزم ضد زیرسطحی کلاس ناوشکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده گروه

2 گروه آموزشی

3 مدرس دانشگاه فرماندهی وستاد ارتش

10.22034/qjws.2024.1990414.1121

چکیده

هدف: هدف اصلی از این تحقیق تبیین چگونگی بهینه‌سازی سامانه‌های رزم ضد زیرسطحی کلاس ناوشکن است و اهداف فرعی تحقیق تبیین چگونگی بهینه‌سازی سامانه‌های رزم ضد زیرسطحی(کشف، شناسایی، رهگیری و انهدام)  کلاس ناوشکن است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی انجام‌شده است. پژوهش مبتنی بر رویکرد آمیخته و با استفاده از اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با 8 نفر از صاحب‌نظران نداجا انجام‌شده است.
یافته‌ها: به‌منظور ارتقاء توان رزم زیرسطحی در ناوشکن‌ها، بایستی سونارها، پردازشگرها و تسلیحات مربوطه را با توجه به امکانات موجود در داخل کشور و یا با بهره‌گیری از صنایع سایر کشورهای دیگر  ارتقاء داده شوند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد بهینه‌سازی‌های ناوشکن ‌را می‌توان درحوزه سونار‌ها و رادارهای مختلف، سلاح‌ها و افزودن سلاح با بردهای مختلف، استفاده از سلاح روزآمد وبهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآزموده انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of anti-submarine warfare systems in the class of destroyers

نویسندگان [English]

  • Hassan Kouchaki 1
  • maziar jahanbakhsh 2
  • ali panahi 3
1 department faculty
2 Department faculty
3 Lecturer at the Army Command and Staff University
چکیده [English]

Purpose: The main goal of this research is to explain how to optimize destroyer-class anti-subsurface warfare systems, and the sub-objectives of the research are to explain how to optimize destroyer-class anti-subsurface warfare systems (discovery, identification, interception, and destruction).
Methodology: This research is applied and descriptive. The research is based on a mixed approach and using available documents and interviews with 8 experts of Nadaja.
Findings: In order to improve the subsurface combat power in destroyers, sonars, processors and related weapons should be upgraded according to the facilities available inside the country or by using the industries of other countries.
Conclusion: The results of the research show that destroyer optimizations can be done in the field of sonar and different radars, weapons and adding weapons with different ranges, using up-to-date weapons and using expert and experienced forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destroyer class
  • anti-submarine warfare
  • optimization