کاربرد اصول جنگ‌های ناهمتراز در نبرد 33 روزه حزب‌الله لبنان با رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

2 دافوس آجا

10.22034/qjws.2024.138625.1006

چکیده

حزب‌الله لبنان یک حزب شناخته‌شده لبنانی در طول 30 سال گذشته در جنوب این کشور است که دارای فعالیت‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و نظامی بوده است. پس از عملیات «باران‌های تابستانی» رژیم صهیونیستی در نوار غزه و سپس ربودن دو سرباز رژیم صهیونیستیی توسط حزب‌الله، رژیم صهیونیستی حملات همه‌جانبه خود را به جنوب لبنان آغاز کرد و برای اولین بار دو طرف از کنترل خارج‌شده و خارج از مرزهای خود در یک نبردی سنگین با یکدیگر روبرو شدند و در طی 33 روز حزب‌الله توانست شکست سنگینی بر رژیم صهیونیستی تحمیل کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نبرد 33 روزه با تأکید بر اصول جنگ‌های ناهمتراز بوده و محققین به دنبال پاسخ به این سؤال بودند که آیا در نبرد 33 روزه اصول جنگ‌های ناهمتراز رعایت شده یا خیر؟ با توجه به ماهیت موضوع این تحقیق از نوع کاربردی بوده که با روش توصیفی انجام شده است. جمع‌آوری اطلاعات این تحقیق به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای بوده که با مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه خودساخته محقق صورت گرفته و به روش آمیخته تحلیل شده است، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق حاکی از آن است که که شاخص-های احصاء شده از اصول چهارگانه نبردهای ناهمتراز در طول جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه حزب‌الله لبنان مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applying the principles of asymmetric warfare in the 33-day battle of Hezbollah in Lebanon against the Zionist regime

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Baratian 1
  • mohammad Haji Ali Akbari 2
1 Faculty member of I.R.I Army Command & Staff University
2 Vice President of Research and Knowledge Production/ Dafoos Aja/ Tehran/ Iran
چکیده [English]

After the kidnapping of two Israeli soldiers by Hezbollah, the Israeli regime launched its all-out attacks on southern Lebanon, and for the first time, both sides faced a heavy battle outside their borders. Therefore, the main goal of this research is to examine the 33-day battle with an emphasis on the principles of unequal warfare. Considering the nature of the subject, this research is of an applied type, which was carried out in a descriptive way. The data collection of this research is by field and library method, document study and interview and qualitative analysis. The four principles of unequal battles, which are "intelligence, surprise, unrepeatability, and relying on native equipment" in the intelligence component, were three indicators of intelligence in tactics, intelligence in using weapons, and intelligence in controlling the battle scene. It is counted and the element of surprise also has three indicators. "Surprise in time, surprise in place, and surprise in tactics" statistics, as well as non-repetition and relying on local equipment, were among the dimensions that were investigated alone. Data analysis shows that the indices calculated from the four principles of unequal battles were used during the 33-day war between Lebanon's Hezbollah and the Zionist regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War
  • Hezbollah
  • Israel
  • Principle of war
  • asymmetric warfare