نقش یگان‏ های غواصی در مأموریت‌های راهبردی نیروی دریایی در دفاع مقدس مطالعه موردی گروه های غواصی مستقر در مناطق عملیاتی جنوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/qjws.2023.1989800.1114

چکیده

دشمن از یگان‌های تخصصی متعددی مانند یگان‌های شناور سطحی و زیرسطحی، یگان‌های هوا دریا، تیپ‌های تفنگدار و تکاور، یگان‌های غواصی و ..... برخوردار است. با توجه به اهمیت یگان‌های غواصی در پشتیبانی از مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هدف این تحقیق بررسی نقش یگان‌های غواصی در مأموریت‌های راهبردی نیروی دریایی در دفاع مقدس مطالعه موردی گروه‌های غواصی مستقر در مناطق عملیاتی جنوب است. بنابراین این تحقیق از منظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر راهبرد اجرای پژوهش، توصیفی با رویکرد کیفی در نظر گرفته‌شده است. در این تحقیق از روش گردآوری داده‌ها به دو روش مطالعه کتابخانه‌ای )مطالعه اسناد و مدارک( و میدانی) مصاحبه) بهره گرفته‌شده و پس از مطالعه اسناد و مدارک و دستیابی به چارچوب نظری پژوهش، جامعه آماری برای فرایند مصاحبه، شامل پیشکسوتان حوزه غواصی انتخاب شده که به روش هدفمند قضاوتی و مبتنی بر معیارهایی به شناسائی آنان پرداخته شد و در فرایند مصاحبه شرکت نمودند. در نهایت پس از دسته بندی، پردازش و قضاوت اطلاعات حاصل شده، نتایج حاصل از تحقیق بیانگر است که گروه‌های غواصی مستقر در مناطق جنوب با هدایت مدیریت غواصی و بر اساس بررسی دقیق نیازهای عملیاتی، با انجام اقدامات تاکتیکی در مناطق عملیاتی، در ابعاد اصلی، اسکورت کاروان، شناورسازی اجسام مغروق (باز نگه‌داشتن بنادر و اسکله‌های تجاری)، خنثی سازی و تخریب موانع زیرآبی و آموزش رزمندگان اسلام موجب بروز تأثیرات راهبردی در جنگ تحمیلی و تأمین منافع ملی در دوران دفاع مقدس گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the role of diving units in the strategic missions of the Navy in the imposed war, a case study of diving units in south operational areas

نویسندگان [English]

 • maziar jahanbakhsh
 • mohammad reza taghavi
 • Ardeshir Mahmoudi
Senior Expert in Defense Management, Command & Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to carry out strategic missions such as maintaining internal lines of communication, and providing security at sea the Navy consists of several specialized units With considering the importance of diving units in supporting the missions of the Navy, the purpose of this research is to investigate the role of diving units in the strategic missions of the Navy in the imposed war. This research is an applied type, with a qualitative approach. In this research, two methods of library study and field interview were used for data collection, The qualitative analysis of the results showed that the diving headquarter, based on a detailed examination of the operational needs, took action to form diving units in the operational areas, such as Bandar Imam, Mahshahr, Abadan, Ahvaz, and Khark Island, and by strengthening these groups Specializing with experienced divers who were assigned to these specialized groups from all districts of the navy, has taken an effective step towards achieving the strategic goals of IRIN in securing the country's national interests in the sea. Diving units in the southern regions with special expertise and technology in the fields of salvage, underwater demolition, reconnaissance and rescue, underwater repairs, helping people and escorting convoys were able to cause strategic effects in the war by carrying out very important tactical measures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Navy
 • diving units
 • imposed war
 • strategic mission
 • امیری، ابوالفضل، (1398)، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و فرایند پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت، مجله مطالعات تاریخی و نظامی، 1(7): 24- 3.
 • پیرزادفرد، قدرت الله، (1384)، اصول جنگ و ارتباط آن در عملیات ویژه و مشترک، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • حسن لو، خسرو، (1396)، اصول جنگ در عصر ناهمگونی‌‌ها، فصل‌نامه مطالعات دفاعی و استراتژیک، 15(70): 178- 151.
 • خودسیانی، مصطفی، (1391)، ارزیابی و تحلیل عملیات والفجر 8 (فتح فاو)، فصل‌نامه علوم نظامی، 13(42): 22- 1.
 • روابط عمومی وزارت نفت. (1363)، تاریخچه جنگ تحمیلی.
 • زرقانی، سید هادی، (1395)، رمزگشایی کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران، مجله پژوهش‌‌های جغرافیای سیاسی، 1(4): 92- 67.
 • سیاری، حبیب‎الله، طحانی، غلامرضا، (1400)، راهبرد و قدرت دریایی، انتشارات دافوس.
 • سیاری، حبیب‎الله، منصوری، مجید، (1391)، تقویم تاریخ دفاع مقدس، جلد دهم، دفتر پژوهش‌های نظری و مطالعات راهبردی نداجا، گروه پژوهشی دفاع مقدس.
 • شعرباف، جواد، (1390)، ادوار نظامی‌گری در خلیج‌فارس، فصل‌نامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، 5(3): 22- 1.
 • علایی، حسین، (1386)، نگاهی گذرا به نبرد فاو، فصل‌نامه نگین، تهران، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، تهران، 6(23): 97- 78.
 • مشوری، منوچهر، قرقانی، فریدون، سیف مقدم اکبری، مصطفی، (1396)، راهنمای غواصی، فرماندهی آموزش نیروی دریایی، جلد یکم.
 • میر ترابی، سعید، سمیعی، مهر انگیز، ربیعی، اسماعیل، (1390)، تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان)  جنگ ایران و عراق، فصل‌نامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 3(8): 49- 21.
 • Herman, (2005), Mark, wargame for leaders, London
 • Humphreys, Macartan, (2005), Natural Resource Conflict Resolution", Journal of Conflict Resolution, Vol. 49, No 4.
 • Judgment, (2003),  case concerning oil platforms (Islamic republic of Iran v. United States of America) judgment of 6 November.
 • Le Billon, Philippe, (2021), The political ecology of war, natural resources and armed conflicts, political geography.
 • Lee, Allen, Zatarain, (2010), Americas first clash with Iran, The tanker war1987-88, Published in the United States of America and Great Britain.
 • Nadia, El-sayed, El-shazly, (1998), The gulf tanker war Iran and Iraq maritime swordplay, published in great Britain.
 • Robert, Greene, (2006), The 33 Strategies of War, a Joost Elffers Production.
 • Roren, Bergman, (2008), The secret war with Iran, Free press, London.
 •  Rourke, Ronald, (1988), The Tanker War, US naval institute, May 1988, Vol. 114/5/1,023
 • Sandesh, Siva Kumaran, (2016),  Exclusion Zones in the Law of Armed Conflict at Sea: Evolution in Law and Practice, Naval war college.
 • Till, Geoffrey, (2013), sea power a guide for the 21 century, published by Routledge, third edition.

سایتها