به‌کارگیری رادارهای باند وی‌اچ‌اف نیروی پدافند هوایی آجا جهت کشف اهداف هوایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/qjws.2023.705981

چکیده

کروی بودن زمین، وسعت و جغرافیای کشور و محدودیت­های دید راداری ناشی از عوارض طبیعی و مصنوعی، کشور ج.ا.ا را نیازمند به‌کارگیری رادارهای[1] متعدد و متنوع نموده است؛ از طرفی نوع و ماهیت تهدیدهای نوظهور (ازلحاظ اندازه، سرعت پروازی، آئرودینامیک بدنه، رادارگریزی و استفاده از فناوری‌های پنهان‌کاری[2] و ...) تغییر نموده است؛ از طرف دیگر عوامل متعدد زیادی ازجمله محدودیت پوشش راداری (آر‌سی‌آی[3] ) در ارتفاع پائین، ضعف در مقابل اختلال الکترونیکی و اثرات نامطلوب جوی و محیطی تأثیر زیادی بر رادارهای باند یو‌اچ‌اف[4] دارد.
رادارهای باند وی‌اچ‌اف از تأثیرپذیری کمتری در برابر محیط و شرایط جوی برخوردارند و نسبت به رادارهای یو‌اچ‌اف از پدیده رزونانس بالاتری برخوردارند که یک مزیت برای کشف اجسام کوچک‌تر در فواصل دورتر است و می‌توانند به‌عنوان یک راه‌کار اساسی جهت مرتفع نمودن ضعف رادارهای باند یو‌اچ‌اف و مقابله‌ با تهدیدهای نوظهور و فناوری‌های جدید رادارگریزی مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
 تحقیق باهدف رسیدن به پاسخ این سؤال که "آیا رادارهای باند وی‌اچ‌اف نیروی پدافند هوایی آجا جهت کشف اهداف هوایی راه‌کار مناسبی هستند؟" انجام شد.
این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی و با استفاده از گردآوری اطلاعات و داده‌ها با روش‌های میدانی و کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است. رویکرد تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌صورت آمیخته (کمی و کیفی) به‌عمل‌آمده است.
درنتیجه این تحقیق محقق با این نتیجه رسیده است که: رادارهای باند وی‌اچ‌اف دارای طول‌موج بلند می­باشند که قادرند اهداف هوایی را در فواصل دورتر و در ارتفاعات مختلف خصوصاً در ارتفاعات پایین را به‌خوبی کشف نمایند لیکن به دلیل همین طول‌موج بلند از دقت اندازه­ پارامترهای موقعیت اهداف (زاویه، ارتفاع و فاصله) و همچنین تفکیک­پذیری کمتری نسبت به رادارهای باند یواچ‌اف برخوردار می­باشند. همچنین این رادارهای برای کشف اهداف رادارگریز و هوایی ایستایی در خارج از فضا و قلمرو کشور و جلوگیری از غافلگیری مناسب می­باشند لیکن جهت هدایت هواپیماهای شکاری در مأموریت رهگیری هوایی و همچنین هدایت سامانه­های موشکی و دفاعی نیازمند به‌کارگیری هم‌زمان با سامانه‌های مکمل دارند. مقدورات جنگ الکترونیک آن‌ها بسیار کارآمد است و در برابر موشک‌های ضد رادار کمک چشم‎گیری به شبکه راداری نیروی پدافند هوایی آجا خواهد نمود
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the VHF band radars of the Ajah Air Defense Force to detect air target

نویسندگان [English]

 • Farshad Satarvand 1
 • Majid Rajab poor Sousefi 2
 • Morteza Akbari alashti 2
1 Senior Expert in Defense Management, Commandery University and Aja Headquarters, Tehran, Iran.
2 Member of the Faculty of Command University and Aja Headquarters, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The sphericity of the earth, the vastness and geography of the country and the limitations of radar visibility caused by natural and artificial effects have required the use of numerous and diverse radars in the country of J.A. On the other hand, the type and nature of emerging threats (in terms of size, flight speed, body aerodynamics, radar evasion and the use of stealth technologies, etc.) have changed; On the other hand, many factors such as the limitation of radar coverage (RCI) at low altitude, weakness against electronic interference and adverse atmospheric and environmental effects have a great impact on UHF band radars.
VHF band radars are less affected by the environment and atmospheric conditions and have a higher resonance phenomenon than UHF radars, which is an advantage for detecting smaller objects at longer distances and can be used as a basic solution to overcome the weakness of UHF band radars and deal with Emerging threats and new stealth technologies are exploited.
  The research aims to find the answer to the question, "Are the VHF band radars of Ajah Air Defense Force a suitable solution for detecting aerial targets?" Done.
This research is of applied type and the descriptive research method is done by collecting information and data with field and library methods. The approach of data analysis has been implemented in a mixed (quantitative and qualitative) way.
As a result of this research, the researcher has come to the conclusion that: VHF band radars have a long wavelength, which are able to detect air targets at longer distances and at different altitudes, especially at low altitudes, but because of this long wavelength, the accuracy of measurement is low. Target position parameters (angle, height and distance) as well as have less resolution than UHF band radars. Also, these radars are suitable for detecting stealth and aerial targets outside the space and territory of the country and preventing surprises, but they need to be used simultaneously with complementary systems to guide fighter planes in air interception missions and also to guide missile and defense systems. . Their electronic warfare capabilities are very efficient and against anti-radar missiles, it will significantly help the Ajah Air Defense Force's radar network.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radar
 • detection
 • VHF
 • electronic warfare
 • radar coverage
 • stealth
 •  

  • اسماعیلی، فرزاد، (1392)، مقدمه‌‌ای بر سیستم‌‌های هواپیماهای بدون سرنشین، تهران، مرکز مطالعات پدافند هوایی.
  • ایجابی، ابراهیم، آمار و کاربرد آن در مدیریت، (1392). انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا،
  • آئین‌‌نامه رزمی سازمان ستاد و عملیات ارتش آمریکا. (1997).
  • آئین‌‌نامه شماره 32-27، (1373). تهران، معاونت عملیات نیروی پدافند هوایی خاتم‌‌الانبیاء (ص) آجا (مد جنگال).
  • حافظ‌‌نیا، محمد‌‌رضا، (1391). مقدمه‌‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت.
  • دهخدا، علی‌‌اکبر، (1385). فرهنگ دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول.
  • زمانی، مهدی، (1393). ظهور دوباره رادارهای وی‌اچ‌اف روسی در برابر هواگردهای پنهان‌کار.
  • ژئومینگ لی، ت. (2016). شخیص هدف منطقه تشدید با رادار باند پهن وی‌اچ‌اف.
  • سپهری‌‌راد، ابوالفضل، (1384). کشف و نقش آن در عملیاتی پدافند هوایی، معاونت عملیات نیروی پدافند هوایی خاتم‌‌الانبیاء (ص) آجا، تهران.
  • سهیلی، محمدرضا، آقابابایی، محمدرضا، (1392). مقدمه‌ای بر سیستم‌های رادار‌، ویرایش سوم.
  • قنوات، مسعود، (1386). رادار و کاربرد آن در عملیات هوایی، تهران، دانشگاه هوایی شهید ستاری.
  • کریمی، مصطفی، (1392). توان هوایی و رویکردهای آن در شکل نوین، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • معصومی، روح‌الله، (1394). کاربری رادار و نقشه الکترونیکی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع هوایی.
  • معین، محمد، (1382). فرهنگ فارسی (یک‌جلدی)، نشر سرایش، چاپ دهم.
  • مقدم، مهدی، (1393). آشکارسازی راداری در رادارهای نوین، انتشارات راهبردی نپاجا.
  • موسوی، سید احمد، (1395). ارتباط، رادار و جنگ الکترونیک، انتشارات راهبردی نپاجا.
  • نازارینکوف، یوری، (1393). مقدورات رادار رزونانس روسی ان‌ای، انتشارات نپاجا.

   

  • 67Н6Е RADAR/Instruction Manual/Part 1. 67Н6Е Item/ Intended Use/Book 2. -Operation And Application
  • 67Н6Е RADAR/Instruction Manual/Part 2. 67Н6Е Item Description and Operation/Book 1. Antenna Rotator Description And Operation, 58У6-1 Item
  • Brassey's Air Power: Aircraft, Weapons Systems And Technology Series Air Defence/ GROUP CAPTAIN M. B. ELSA
  • Heiner Kuschel VHF/UHF Part2 Applications,Parise,France,1994,Spt20

   

   

  وب‌‌گاه‌‌ها