نقش مهندسی دفاعی نیروی زمینی در عملیات بیت‌المقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تکنولوژی، دانشکده مهندسی نزاجا، تهران، ایران.

10.22034/qjws.2023.705980

چکیده

عملیات آفندی بیت­المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر قهرمان و حدود 6000 کیلومترمربع از خاک کشور عزیزمان از چنگال رژیم بعثی عراق شد بدون عملیات عبور از رودخانه خروشان کارون توسط قرارگاه­های فتح و نصر و عبور نیروها و تجهیزات آن‌ها از پنج پل شناور احداث‌شده توسط واحد­های مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ­ایران غیرممکن بود به‌خصوص که این پل­ها از ویژگی عبور و مرور دوطرفه برخوردار بودند و محدودیتی از این حیث نداشتند. نویسنده با نگاهی به وقایع و نقش مهندسی در عملیات بیت‌المقدس در حوزه‌های عملیات عبور از رودخانه و عبور از موانع مصنوعی همت گماشته تا بیانگر فعالیت‌های مهندسی در این عملیات مهم و سرنوشت‌ساز باشند؛ هدف پژوهش در خصوص نقش مهندسی در عملیات بیت‌المقدس است که کارکنان مهندسی اعم از فرماندهان مهندس و اساتید پیشکسوت دانشکده مهندسی که در عملیات بیت‌المقدس شرکت داشته و کلیه اسناد و مدارک و مطالب جمع‌آوری‌شده از افراد صاحب‌نظر، جامعه موردمطالعه این مقاله می‌باشند. روش تحقیق، توصیفی با رویکرد تحلیل اطلاعات کمی- کیفی (آمیخته) است. داده­های اطلاعاتی به روش‌های میدانی و کتابخانه‌ای و با ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه جمع­آوری و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. یافته­های مقاله مؤید آن است که مهندسی رزمی نیروی زمینی نقش تأثیر مهم و سرنوشت سازی در پیروزی عملیات بیت‌المقدس داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of ground force defense engineering in Beit Al-Maqdis operations

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafari
Doctor of Technology, Nazaja Faculty of Engineering, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The offensive operation of Beit Al-Maqdis, which led to the liberation of the heroic Khorramshahr and about 6000 square kilometers of the territory of our beloved country from the clutches of the Baathist regime in Iraq, was carried out without the operation of crossing the roaring Karun river by the Fatah and Nasr camps and the passage of their troops and equipment through five floating bridges. It was impossible by the engineering units of the Army of the Islamic Republic of Iran, especially since these bridges had the feature of two-way traffic and had no restrictions in this regard. By looking at the events and the role of engineering in Jerusalem operations in the areas of crossing the river and crossing artificial barriers, the authors have tried to express the engineering activities in this important and fateful operation; The main research question is about the role of engineering in Jerusalem operations. The engineering staff, including the engineer commanders and veteran professors of the engineering faculty, who participated in the Jerusalem operation, and all the documents and materials collected from experts, are the community studied in this article. The research method is descriptive with quantitative-qualitative (mixed) data analysis approach. Information data has been collected by field and library methods and with interview and questionnaire tools and analyzed using descriptive statistics. The findings of the article confirm that the ground force's combat engineering had an important and decisive role in the victory of the Jerusalem operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense engineering
  • crossing obstacles
  • Beit al-Maqdis operations
طلس نبردهای ماندگار، عملیات نبردهای زمینی در هشت سال دفاع مقدس. (1385). تهران: معاونت عملیات، مرکز پژوهش‌های دفاع مقدس.
اسناد و مدارک معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نزاجا. (1388).
بررسی عملیاتی منطقه جنوب. (1390). اهواز:  انتشارات قرارگاه جنوب.
بختیاری م. (1387). نبرد بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر. تهران: انتشارات ایران سبز.
حیدری ک، جانگداز  ع. (1390). آسیب‌پذیری قدرت‌های بزرگ در تقابل با جنگ ناهمتراز. تهران: انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا.
درویشی م. (1396). مهندسی و 8 سال دفاع مقدس.  بروجرد: انتشارات دانشکده مهندسی نزاجا.
رضایی غ. طاهری س. (1398). تحلیل جغرافیایی خوزستان. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا، 12(3): 123-98.
شاهان م. (1397). عملیات بیت‌المقدس قرارگاه قدس. تهران: انتشارات ایران سبز.
صفوی‌ی. (1381). مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران (شمال غرب و غرب). تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین.
معین وزیری ن. (1382). تحلیل عملیات بیت‌المقدس. تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ندری ر. (1400). پل‌سازی. بروجرد: انتشارات دانشکده مهندسی نزاجا.