رویکرد قوانین کیفری ایران و انگلیس در مبارزه با جرایم تروریستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا. تهران. ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

نظام حقوق کیفری انگلیس در مقایسه با نظام ایران، به شکل یکپارچه و منسجمی تحت قوانین خاص جزایی به جرم انگاری جرایم و مجازات اعمال تروریستی پرداخته و نظام حقوقی انگلیس برای مجازات مرتکبان جرایم تروریستی از عنوان «تروریسم» استفاده می‌‌کند ولیکن قوانین ایران جهت محاکمه مرتکبان اعمال تروریستی از سایر مجازات‌ها مانند محاربه، بغی و غیره استفاده می‌کند. این پژوهش با هدف شناسایی راهبردهای کیفری موجود در قوانین کیفری ایران و انگلیس علیه تروریسم انجام گرفت، که با روش توصیفی و امتساک به منابع کتابخانه‌ای و اسناد داخلی و خارجی، به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته شد. تروریسم و جرایم مرتبط با آن، از جرایم شنیع علیه بشریت محسوب می‌شود. کشور انگلیس با حفظ این یکپارچگی، در جهت پویا ماندن قوانین ضدتروریستی خود، با تکمیل قوانین قبلی، مقررات دیگری را نیز به تصویب رسانده و در مواجه با جرایم تروریستی از نظام واحدی برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the approach of the criminal laws of Iran and England in the fight against terrorist crimes

نویسندگان [English]

  • amir mesbahkiya 1
  • Saeed Asadzadeh 2
1 Lecturer and member of the faculty of Aja Command and Headquarters University. Tehran. Iran
2 Master's student, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Compared to the Iranian system, the British criminal law system deals with the criminalization of crimes and the punishment of terrorist acts in a unified and coherent manner under special criminal laws, and the British legal system uses the title "terrorism" to punish the perpetrators of terrorist crimes, but Iranian laws are used to prosecute the perpetrators. Terrorist acts use other punishments such as moharebeh, baghi, etc. This research was conducted with the aim of identifying the existing criminal strategies in the criminal laws of Iran and England against terrorism, which was analyzed by descriptive method and using library sources and domestic and foreign documents. Terrorism and related crimes are heinous crimes against humanity. By maintaining this integrity, in order to keep its anti-terrorist laws dynamic, by supplementing the previous laws, England has passed other regulations and has a single system in the face of terrorist crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal approach
  • Iranian laws
  • English laws
  • terrorist crimes
  • terrorism