فناوری‌های برترساز موثر بر آمادگی رزمی یگانهای شناور سطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رزم سطحی در افق۱۴۱۴

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

2 دافوس آجا

3 استاد

چکیده

روند روبه رشد فناوری‌های مختلف ازجمله فناوری‌های نظامی بر کسی پوشیده نیست. در دنیای امروز تحت تأثیر رشد علم و فناوری، شاهد کوتاه‌تر شدن عمر محصولات نظامی بوده و هر روز محصول جدیدی باقابلیت بالاتری عرضه می‌شود. به همین دلیل سازمانهای نظامی و بویژه سازمان‌های دریایی نیازمند شناسایی و استفاده از فناوری‌های جدید می‌باشند. نیاز نیروی دریایی به فناوری‌های برترساز و مؤثر بر آمادگی رزمی یگان‌های شناور به دلیل نقش تعیین‌کننده‌ای که یگان‌های شناور در سرنوشت رزم دریایی دارند دارای اهمیت است. به این دلیل محققین به دنبال شناسایی فناوری‌های برترساز مؤثر بر آمادگی رزمی یگان‌های شناورسطحی نیروی دریایی می‌باشند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و با رویکرد آمیخته انتخاب و در دو مرحله مستقل کیفی و کمی انجام پذیرفت. با استفاده از اسناد و مدارک، پاسخ‌های صاحب‌نظران به سؤالات مطرح‌شده در مصاحبه و بررسی نتایج آماری حاصله از پاسخ پرسشنامه به تحلیل واقعیت‌های موجود و سپس شناسایی فناوری‌های برترساز مؤثر بر آمادگی رزمی یگانهای شناور سطحی نیروی دریایی در رزم سطحی در افق 1414 پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Advanced Technologies Affecting the Navy Surface Floating Units Combat Readiness of the of the Islamic Republic of Iran on surface war on Horizon 1414

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Baratian 1
  • Sajjad Zolfaghari dehkordi 2
  • Ebrahim Ijabi 3
1 Instructor & Faculty member of I.R.I Army Command & Staff University
2 Command and staff university
3 Teacher
چکیده [English]

The growing trend of various technologies, including military technologies, is not hidden from anyone. In today's world, due to influence of the growth of science and technology, the life of military products has been shortened and new product with higher capabilities are producted every day. Hense, military organizations and especially naval organizations need to identify and use new technologies. Due to decisive role of units on the fate of naval combat the need of the Navy for supremacy technologies and effect of them on the readiness of combat units is important. For this reason, researchers are looking for the identification of supremacy technologies and effect of them on the combat readiness of naval surface units. The current research was conducted in two independent stages, qualitative and quantitative. By using documents and documents, the experts' answers to the questions asked in the interview and the analysis of the statistical results obtained from the answers to the questionnaire, the analysis of the existing facts and then the identification of the supremacy technologies effective on the combat readiness of the surface floating units of the Navy in surface warfare in the horizon of 1414 were discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • naval technologies
  • supremacy technologies
  • surface warfare