مقایسه تطبیقی سرفصل‌های آموزشی دوره فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با ارتش سلطنت عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بلوار ارتش شرق. کوی قمربنی هاشم ع. لویزان ۳ بلوک ۱۱ واحد۳۰

2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

مقاله حاضر با هدف مقایسه تطبیقی سرفصل‌های آموزشی دوره دافوس ایران با عمان با گرایش گروه زمینی انجام می‌شود. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی است. جامعه مورد مطالعه، مجموعه‌ای از اسناد و مدارک مرتبط با سامانه آموزشی کشورهای ایران و عمان و نیز دافوس ایران و عمان است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه‌ی اساتید و خبرگان دافوس آجا و دافوس عمان هستند که در حوزه آموزش صاحب‌نظر بوده و به اصول آموزشی دافوس آجا و عمان آشنا بوده و همچنین کسانی که به کشور عمان و ایران اشراف دارند. روش تحقیق توصیفی بوده و نیز به صورت مصاحبه با خبرگان و نیز روش کتابخانه‌ای با استفاده از کتاب و نشریات علمی، سایت‌های اینترنتی، اسناد، مدارک و قوانین آموزشی کشور ایران و عمان به روشی تطبیقی صورت گرفته است. در این تحقیق، داده‌های موردنیاز پس از جمع‌آوری و مقایسه تطبیقی، به‌صورت جزءبه‌جزء به روش کیفی تحلیل ‌گردیده است.
نتایج پژوهش در زمینه سرفصل‌های آموزشی دافوس عمان و دافوس آجا، تشابه دو دافوس در استفاده از سیستم‌های غربی بوده؛ لیکن از منظر محتوا و غنای آموزش، دافوس آجا با توجه به مأموریت خود، آموزش‌های عملی را به صورت صحنه واقعی برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید و بر طرح‌ریزی مشترک تاکتیکی تمرکز داشته در حالی که دافوس عمان بر فراگیری فرآیندهای تکنیکی رسته‌ها تمرکز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Contrastive Analysis of Command and Staff Course Educational Topics in Islamic Republic of Iran Army and the Sultanate of Oman Army

نویسندگان [English]

 • Seyyed Abbas Hosseinyzadeh Arani 1
 • Mohammad Sadegh Sanaeezadeh 2
 • Parviz Zeighaminejad 2
1 بلوار ارتش شرق. کوی قمربنی هاشم ع. لویزان ۳ بلوک ۱۱ واحد۳۰
2 Aja Command & Staff University
چکیده [English]

A Contrastive Analysis of Command and Staff Course Educational Topics in Islamic Republic of Iran Army and the Sultanate of Oman Army
Abstract:
The present study is a comparison of the educational topics of Islamic Republic of Iran Army Command and Staff University (I.R.I.C.S.U) the Sultanate of Oman (I.R.O.C.S.U). The main aim of the research is to compare the educational topic of I.R.I.C.S.U and I.R.O.C.S.U including the theoretical lessons, research lessons and practical lessons. The type of research is applied with qualitative approach and the research methods is descriptive.
The study population is a collection of documents related to the educational topics in the two countries as well as the educational topics of Iran and I.R.O.C.S.U.
The statistical population includes all professors and experts of I.R.I.C.S.U in the field of education and are familiar with the educational principles of I.R.I.C.S.U, as well as those who have reliable information on the countries of I.R.O.C.S.U and I.R.I.C.S.U. The data has been collected using both library and field methods through books, scientific journals, documents, manuals and educational laws of the two countries in a contrastive analysis method. The data has been analyzed in details.
The results indicate, use a western oriented program in the curriculum and classical education of Land Force trainings in the two universities. In terms of content, I.R.I.C.S.U plans and conducts its practical education in a more realistic mode regarding its mission, approach and types of threats.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Command and Staff course
 • Specialized courses
 • Common courses
 • Educational topic
 1. افشاری، سعید، دانشجوی دوره 15-2014 دافوس کشورعمان، گزارش تحصیلی آموزشی در دافوس ارتش عمان جهت ارائه به دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ارتش ج.ا.ا
 2. الوانی و سلطانی، (1389)، تصمیم گیری و خط مشی گذاری دولتی، تهران: انتشارات سمت.
 3. برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ج.ا.ایران، انتشارات دافوس، 1395
 4. تقوا طلب، شیرزاد، شیخ، محمدرضا، پرواس، سیدرضا، طرح‌ریزی اطلاعات، انتشارات دافوس آجا، چاپ اول، 1395
 5. رستمی، محمود، (1386)، فرهنگ واژه‌های نظامی، چاپ دوم، تهران: انتشارات ایران سبز.
 6. تقوا طلب، شیرزاد، شیخ، محمدرضا، پرواس، سیدرضا، (1395)، طرح‌ریزی اطلاعات، چاپ اول، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 7. دستورالعمل اجرای آموزش عملی محورشناسی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دافوس آجا، سال 99.
 8. دستورالعمل اجرای بررسی منطقه عملیات منجیل، معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دافوس آجا، سال 99.
 9. دستورالعمل اجرای رزمایش‌های مشترک روی نقشه، معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دافوس آجا، سال 99.
 10. س.ک.ن.م، سند راهبردی توسعه آموزش عالی نیروهای مسلح، اولویت‌های برنامه پنجم تربیت و آموزش عالی ن.م، زیربند3 از بند (و) ماده16
 11. شیخ، محمد رضا، حسن پور، حمید، طرح‌ریزی اطلاعات، انتشارات دافوس آجا، تهران، 1394
 12. ضیغمی نژاد، پرویز، دانشجوی دوره 16-2015 دافوس کشورعمان، گزارش تحصیلی آموزشی در دافوس ارتش عمان جهت ارائه به دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ارتش ج.ا.ا
 13. طحانی، غلامرضا، فدوی، افراسیاب، عملیات توسعه و پدافند داخلی، انتشارات دافوس آجا، تهران، 1392
 14. ولی وند زمانی، حسین. لوئی، محمد رضا. ملکی، غلامرضا، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، انتشارات دافوس آجا، تهران، 1398