سناریوی حفاظت از سامانه های دفاعی و تقابل در برابر سلاح و تجهیزات جنگ الکترونیک آمریکا در افق 1410

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی phd دانشگاه جامع امام حسین (ع)،

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)،

3 دانشجوی phd دانشگاه جامع امام حسین(ع)،

4 دانشجوی phd دانشگاه جامع امام حسین(ع

چکیده

در این مقاله به نحوه حفاظت از سامانه های دفاعی و تقابل در برابر سلاح و تجهیزات جنگ الکترونیک آمریکا در افق 1410 توسط گروه مقاومت­های اسلامی منطقه با آمریکا و متحدانش پرداخته شده است. هدف از این تحقیق تدوین سناریوهای حفاظت از سامانه های دفاعی و نحوه تقابل با آنها به همراه تعیین نحوه سرمایه­گذاری در صنایع دفاعی و روش انجام آن برای دفاع بهینه در برابر تجهیزات جنگ الکترونیک آمریکا با تاکید بر مؤثرترین روش­های دفاع و تقابل است. در این تحقیق، ابتدا چشم انداز جنگ الکترونیک آمریکا در توانمندی­های نظامی از سند منتشر شده توسط وزارت دفاع آمریکا و رصد و دیده بانی روندهای موجود توسط کارشناسان جنگ الکترونیک به روش استفاده ازخبرگان با 154 روند در 9 کلان روند استخراج گردید.  سپس به روش دلفی، روندهای با اهمیت و با احتمال وقوع بالا احصاء گردید. در نهایت با نرم افزار سناریو ویزارد از 18 روند به دست آمده و روش های مختلف دفاع برای هر یک از این توصیف کننده­ها، مؤثرترین روش­ها در قالب سناریوهای سازگار انتخاب گردید. پیشنهاد تحقیق، اولویت سرمایه­گذاری در این روش­های دفاعی است. به عبارتی با این تحقیق،­ اقدامات دفاعی که بر بیشترین تهدیدات اثر دارد، به دست آمده است. هدف از این تحقیق رسیدن تدوین سناریوهای حفاظت دفاع الکترونیکی با تاکید بر اولویت­ دارترین و مؤثرترین روش­های دفاع به منظور رسیدن به حداکثر بهره وری در حوزه فناوری می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenario of protection of defense systems and confrontation against weapons and equipment of US electronic warfare on the horizon 1410

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Ghalandari 1
  • Ali Reza Sadeghi 2
  • Falah Mohammad Zadeh 3
  • Mehdi Jafari Mighaddam 4
1 PhD student of Imam Hossein University,
2 Assistant Professor of Imam Hussein University (AS)
3 PhD student of Imam Hossein University (AS)
4 PhD student of Imam Hossein University (AS)
چکیده [English]

This article discusses how to protect defense systems and counter US weapons and electronic warfare equipment on Horizon 1410 by the region's Islamic Resistance Group with the United States and its allies. The purpose of this study is to develop scenarios for the protection of defense systems and how to deal with them, along with determining how to invest in the defense industry and how to do it for optimal defense against US electronic warfare equipment with emphasis on the most effective methods of defense and confrontation. . In this study, first, the perspective of US e-warfare in military capabilities was extracted from a document published by the US Department of Defense and the monitoring of existing trends by e-warfare experts using experts using 154 trends in 9 major trends. Then, by Delphi method, important trends with high probability of occurrence were counted. Finally, 18 scenarios were obtained with Scenario Wizard software and different defense methods for each of these descriptors, the most effective methods were selected in the form of compatible scenarios. The research proposal is a priority for investing in these defense methods. In other words, with this research, د the defensive measures that affect the most threats have been obtained. The purpose of this study is to develop electronic defense protection scenarios with emphasis on the most prioritized and effective defense methods in order to achieve maximum efficiency in the field of technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Warfare
  • Electronic Defense Scenario
  • Futurology
  • Electronic Threats
  • Emerging Threats