ارزیابی اثربخشی طرح‏های استتاری، ابزاری برای واکاوی تهدیدهای عملیات شناسایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون فارابی

2 گروه مخابرات آجا، مرکز مطالعات راهبردی

چکیده

امروزه با پیشرفت فنّاوری‌های سنجش‌ازدور، امکان دستیابی به تصاویر با توان تفکیک طیفی و مکانی مختلف ایجاد شده است. تفسیر عکس و استخراج اطلاعات از تصویر، به ابزاری توانمند برای شناسایی هدف تبدیل شده است. آنچه تاکنون در زمینه تحقیقات ارزیابی اثربخشی استتار انجام شده است، در قالب ارائه الگوریتم بهینه برای آشکارسازی هدف با استفاده از دسته‏ای تصاویر با مشخصات یکسان بوده و در هیچ‌یک، استراتژی خاص موضوع ارزیابی استتار ارائه نشده است. در این تحقیق، ضمن بررسی روش‏های ارزیابی استتار، تصاویر مختلف و ویژگی‏های شناسایی قابل‌استخراج از آن‌ها، از منظر موضوع ارزیابی استتار دسته‏بندی شدند و با بررسی پارامترهای مؤثر در ارزیابی استتار، چارچوبی برای پرداختن به موضوع ارزیابی اثربخشی طرح‏های استتاری ارائه شد. تشریح مباحث این مقاله نشان داد که ارائه چارچوب پیشنهادی نه‌تنها می‏تواند ابعاد مختلف تحقیقات مرتبط با موضوع ارزیابی استتار را مشخص کند بلکه می‏تواند از اشتباهات احتمالی در تعریف موضوع تحقیقات آینده جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the effectiveness of camouflage designs, a tool for investigating the threats of identification operations

نویسندگان [English]

  • Ahmad Zavar Tarbati 1
  • Sajjad Alizadeh Khesht Masjidi 2
1 Farabi faculty of Science & Technology
2 Aja Telecommunication Group, Center for Strategic Studies
چکیده [English]

Today, with the advancement of remote sensing technologies, it is possible to achieve images with different spectral and spatial resolution. Interpreting photos and extracting information from the image has become a powerful tool for identifying the target. What has been done so far in the field of camouflage effectiveness evaluation research is in the form of providing an optimal algorithm for target detection using a batch of images with the same specifications, and in none of them is a specific strategy for camouflage evaluation presented. In this study, while examining camouflage assessment methods, different images and identifiable features that could be extracted from them were categorized from the perspective of camouflage assessment, and by examining the effective parameters in camouflage assessment, a framework for addressing the issue of design effectiveness evaluation. Camouflage was provided. Explaining the topics of this article showed that the proposed framework can not only identify the various dimensions of research related to the subject of camouflage assessment but can also prevent possible errors in defining the subject of future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camouflage assessment
  • framework
  • identification features
  • assessment criteria
  • remote sensing images