سناریوهای پیش رو بحران سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

بحران سوریه از بحران‌های ژئوپلیتیکی در منطقۀ ژئواستراتژیک غرب آسیا است که توسط کشورهای منطقه و غربی با سوءاستفاده از موج بیداری اسلامی، تحت عنوان بهار عربی از مارس 2011 (اسفند 1389) با حمایت از نیروهای معارض داخلی و تندرو سلفی و گسیل آن‌ها به کشور سوریه، به وجود آمد؛ اقدامی که به آوارگی میلیون‌ها سوری، ویرانی زیرساخت‏های سوریه و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی شده است. باملاحظه روند کنونی بحران و پیشران‌های مرتبط با آینده مطلوب (ممکن و محتمل) سناریوهای گوناگونی برای این بحران ترسیم می‌شود. در این تحقیق با بهره‏گیری از روش تحلیلی- تبیینی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و آرشیوهای موجود، به تصویرسازی از این سناریوها پرداخته شد که با نتایج احتمالی برای مواجهه با آینده‌های ممکن تصویرسازی شده است. این تحقیق و پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد که هرچند انتخابات ریاست جمهوری سوریه با مشروعیت افزایی به‌نظام حاکم بر سوریه، زمینه‏های افزایش قدرت، مقاومت و مقبولیت آن نظام را در برابر گروه‏های معارض در سطح داخلی فراهم کرد اما ماهیت سیال بحران سوریه در معرض تأثیرپذیری از عوامل ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و جهانی نیز هست و مجموعه عناصر سطوح سه‌گانه (محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی) نیز بر سرنوشت این بحران در آینده تأثیر به سزایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Upcoming scenarios of the Syrian crisis

نویسندگان [English]

 • Hossein Abbasifar 1
 • Mohammad Shabanifar 2
 • Abbas Ali Salmani 2
1 Instructor of Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member of Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Syrian crisis is one of the geopolitical crises in the geostrategic region of West Asia, which has been exploited by the countries of the region and the West by abusing the wave of Islamic awakening, known as the Arab Spring since March 2011 with the support of Salafi internal opposition forces and sending them to Syria. , Came into being; An action that has displaced millions of Syrians, destroyed Syrian infrastructure, and had regional and global consequences. Considering the current trend of the crisis and the impulses related to the favorable (possible and probable) future, various scenarios for this crisis are drawn. In this research, using analytical-explanatory method and using library studies, documents and existing archives, these scenarios have been illustrated, which has been illustrated with possible results to face possible futures. This research shows that although the Syrian presidential election, by increasing the legitimacy of the ruling regime in Syria, provided the grounds for increasing its power, resistance and acceptance against opposition groups at the domestic level, the fluid nature of the Syrian crisis in It is also affected by regional and global geopolitical factors, and the set of elements of the three levels (local, regional and international) also have a significant impact on the fate of this crisis in the future

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis
 • elections
 • geopolitics
 • opposition
 • scenario
 • stabilization of the Syrian regime
 •  

  الف- منابع فارسی

  • لوئیزا دیمارکو، 1392. جهنم واقعی، جنگ شهری از استالینگراد تا عراق، ترجمه: سیّدعلی موسوی، انتشارات نسل روشن.
  • آجرلو، حسین، (1390)، تحولات سوریه ریشه‌ها و چشم‌اندازها»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هجدهم، شماره سوم.
  • اسدالهی، مسعود (1391)، فاز سوم بحران، ماهنامه سیاسی تحلیلی همشهری دیپلماتیک، شماره 6، خرداد.
  • امیدی، علی و فاطمه رضایی (1390)، عثمانی گری جدید در سیاست خارجی ترکیه: شاخص‌ها و پیامدها آن در غرب آسیا، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره سوم.
  • برزگر، کیهان، (1392)، تحولات عربی، ایران و خاورمیانه، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
  • جونید خان، (1391)، امپراطوری در مقابل ایران و سوریه: جنگ جهانی جدید برای نظم نوین جهانی؟ علوم سیاسی، سیاحت غرب، شماره 108
  • حافظ نیا، محمدرضا، (1379)، «تعریفی نو از ژئوپلیتیک»، مجله تحقیقات جغرافیایی، شماره ۵۸ و ۵۹.
  • د. الیاس، جبرائیل، الجبور، (المحافظات السوریة)، اصدار الهیئة العامة للبدیات والمدن، عام ۲۰۰۷ للمیلاد.
  • شامی، یحیی، (۱۹۹۳)، موسوعة المدن العربیة والاسلامیة، دارالفکر العربی، بیروت.
  • علیزاده، عزیز‎؛ وحیدی مطلق، وحید و دیگران (١٣٨٧) سناریو نگاری یا برنامه‌ریزی بر پایه سناریوها. تهران: موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی. فصل چهارم – بخش اول.
  • لاری، رحیم، (1391)، نقش طوایف و مذاهب در تحولات 18 ماهه سوریه، ماهنامه سیاسی تحلیلی بیداری اسلامی، سال اول، شماره 2، شهریور.
  • لیندگرن، ماتس و یاندهولد، هانس (١٣٨۶)، تدوین سناریو: پیوند بین آینده و راهبرد، ترجمه عزیز تاتاری. تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
  • لبیب، عبدالساتر (۱۹۹۰)، «قِصَة الحَضَاراة»، دارالمشرق، بیروت.
  • کریستین ساینس مونیتور، (2012)، گروه‌های پنج‌گانه دخیل در رویدادهای، 10 ژوئن - ساعت 02:16
  • کتاب سبز سوریه، (1387)، انتشارات وزارت امور خارجه؛ تهران.
  • متقی، ابراهیم، (1390)، نقش و راهبرد آمریکا در گسترش نافرمانی مدنی در سوریه، فصلنامه رهنامه سیاست‌گذاری، سال سوم، شماره 11.
  • مرادیان، محسن، (1385)، برآورد استراتژیک ترکیه سرزمینی-دفاعی- اقتصادی –اجتماعی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
  • میشل، ریچارد، (1378)، تاریخ جمعیت اخوان‌المسلمین از آغاز تا امروز، ترجمه: هادی خسروشاهی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
  • نجات، سید علی؛ جعفری ولدانی، اصغر (1392)، بررسی جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی، زمستان 1392، سال سوم، شماره
  • تابناک، (1391)، شورشیان مسلح سوریه، تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد، ساعت ۱۲:30 - کد خبر: ۲۵۰۲۰۳.
  • یزید، صایغ (2012)، ائتلاف ملی سوریه، اندیشکده کارنگی، آگوست.

  ب – منابع انگلیسی

  • Syria Gate - Ebla by: Carol Miller
  • Amos yadlin, five years Back and five years forward: israel's strategic Environment in 2011- 2015 and policy Recommendations for 2016- 2020available at: www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/ Strategic%20Survey% 202015-2016_Yadlin.pdf
  • Accredited Adoption Agency Amarna
  • Aaron David Miller, “Why Syria’s Rebels Can’t Have it All”, Foreign Policy, August 1, 2012, http://www. foreignpolicy. com/articles/2012/08/01/
  • Amos yadlin, five years Back and five years forward: israel's strategic Environment in 2011- 2015 and policy Recommendations for 2016- 2020available at: http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/ Strategic%20Survey% 202015-2016_Yadlin.pdf

  ب – منابع اینترنتی

  • https://www.aparat.com/result/
  • A Wary Easter Weekend for Christians in Syria, The New York Times
  • Creative Commons Attribution/Share-Alike
  • http://hananegroup.blogfa.com/post-1.aspx
  • Jordi Tejel, “Syria,s Kurds: Troubled Past, Uncertain Future, Carnegi Middle East Center”, October 16,2012.
  • (http://fa.cmess.ir/View/tabid/127/ArticleId/1654/.aspx)
  • http://www.military.ir/forums/topic/
  • http://lahzehakhar.blogfa.com/post-2.aspx
  • http://lahzehnama.ir/fa/news/14679/
  • http://www.tabnak.ir/fa/news/264655/
  • http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/III_-_Protmand_modifie_mandat.pdf
  • http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=80410749
  • http://fa.cmess.ir/View/tabid/127/ArticleId/1654/.aspx
  • http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201000930
  • http://arc.irib.ir/papers/item/87006-2014?tmpl=component&print=1
  • http://iran-newspaper.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=80477
  • http://www.ghatreh.com/news/nn30954311/
  • http://www.alquds.co.uk/?p=240870
  • http://rfsmediaoffice.com/2015/06/16/14072/#.VZEmOVKxW8l
  • iranbriefing.net/?p=17424
  • http://www.al-akhbar.com/node/253811
  • http://hournews.me/news-55113.htm
  • http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930512001178
  • http://www.pana.ir/Pages/Printable-News-225085.aspx
  • Mari -Where History Began Before History
  • Mari, Syria
  • James. P (2012), the real reason to intervene in syria, Foreign policy (FP), June 4, 2012.
  • Rose implies this when he writes that “neoclassical realists occupy a middle ground between pure structural theorists and constructivists.” Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,” 152.
  • Syria Gate - Ebla by: Carol Miller
  • Syria funeral hit with teargas, protesters wounded: report". AFP. 19 March 2011. Archived from the original on 2013-10-13. Retrieved 19 March 2011.
  • Ternin, Dmiitri (2010), Russias policy in the Middle East: prospects for con sensus and conficlict with the united states", century foundation, wbsite: www.tcf.org
  • llhan Tanir, CMEC, 2013