تحلیلی بر تاکتیک‌ها و راهبردهای نوین در صحنه جنگ شهری سوریه (از سال 2011 الی 2017 م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

رشد گروه‌های جهادی و تکفیری در کشورهای منطقه غرب آسیا از سال 2011 م نشانگر فصل جدید در ترتیبات امنیتی منطقه بوده است. گروه‌ها نوظهور بنیادگرای اسلامی برای ارتقاء توان رزمی خود با اتخاذ راهبردهای جنگ نامتقارن و نامنظم در تقابل با ارتش‌های کلاسیک و منظم کشورهای هدف تاکتیک‌ها و راهبردهای جنگ در مناطق و سکونت‌گاه‌های شهری را در پیش گرفتند. حاصل اتخاذ این راهبرد خطرناک خرابی گسترده شهرها، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت‌ها و ملت‌ها، آوارگی مردم، جابجایی جمعیت و موج گسترده مهاجرت بوده است. با تجزیه‌وتحلیل اسنادی صورت گرفته در این تحقیق مشخص شد تاکتیک‌ها و راهبردهای جنگ شهری پیاده شده از سوی گروه‌های تروریستی- تکفیری و  ارتش سوریه در صحنه عملیات سوریه تفاوت‌های معناداری با جنگ‌ها شهری دوران معاصر داشته است. در محیط‌های شهری، استفاده از تاکتیک هراس برای بی‌دفاع نمودن شهرها، اتخاذ راهبرد جنگ شبکه‌ای، راهبردهای نوین جنگ ترکیبی، راهبردهای جنگ برق‌آسا، جنگ تونل‌ها و... نمود بیشتری پیدا کرده بود و این مسئله موجب پیچیدگی صحنه نبرد در شهرهای اشغال‌شده را موجب شده بود. بر همین اساس، بر مبنای تجزیه‌وتحلیل‌های نظری و میدانی از ماهیت جنگ‌های شهری در منطقه، سناریوسازی برای مقابله با تهدیدات مشابه در مناطق شهری کشور از اهم برنامه‌های امنیتی نیروهای مسلح است که بر اساس آن پیش‌بینی‌ها و طرح‌های جدید در حوزه جنگ و دفاع شهری را از طریق سازمان‌دهی رزم، تغییر طرح‌های رزمی، تشکیل یگان‌های واکنش‌ سریع، انجام رزمایش‌ها، تحول تسلیحات و تجهیزات و... باید در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of New Tactics and Strategies in the Syrian Civil War Scene (From 2011 to 2017)

نویسنده [English]

 • Davood Amini
Assistant of Prof of Imam Ali University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The growth of jihadist and takfiri groups in the countries of the West Asian region since 2011 has marked a new chapter in the region's security arrangements. Emerging Islamic fundamentalist groups adopted tactics and strategies of warfare in urban areas and settlements to enhance their combat capability by adopting asymmetric and irregular war strategies as opposed to the classical and regular armies of the target countries. The result of this dangerous strategy has been the widespread destruction of cities, the destruction of vital infrastructure, the imposition of exorbitant costs on governments and nations, the displacement of people, the displacement of populations, and the massive wave of migration. Analysis of the documents conducted in this study revealed that the tactics and strategies of urban warfare implemented by terrorist-takfiri groups and the Syrian army in the field of Syrian operations were significantly different from contemporary urban wars. In urban environments, the use of panic tactics to defuse cities, the adoption of network warfare strategy, new combined warfare strategies, lightning warfare strategies, tunnel warfare, etc., became more apparent, complicating the battlefield in the occupied cities. have been. Accordingly, based on theoretical and field analysis of the nature of urban warfare in the region, scenario building to deal with similar threats in urban areas of the country is one of the most important security programs of the Armed Forces, based on which new forecasts and plans in the field of war and urban defense. The way of organizing the battle, changing the battle plans, forming rapid reaction units, conducting exercises, changing weapons and equipment, etc. should be on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban warfare
 • Syria
 • network warfare
 • terrorist groups
 • combined warfare
 • strategy
 • tactics
 • الف- منابع فارسی

  • لوئیزا دیمارکو، 1392. جهنم واقعی، جنگ شهری از استالینگراد تا عراق، ترجمه: سیّدعلی موسوی، انتشارات نسل روشن.
  • لوئیزا دیمارکو، 1395. خارج از کوهستان، سیّدعلی موسوی، انتشارات نسل روشن.
  • هلاکویی، 1396. تاکتیک دفاعی و جنگ درون‌شهری داعش، منتشرشده در سایت https://www.asasnews.com

  ب – منابع انگلیسی

  • c. Michael, 2001. Military Operations on Urban Terrain, Strategic Studies Institute, Association of U.S Army.
  • US Marine Corps, 2016. Military Operations on Urbanized Terrains (MOUT), Department of The Navy Headquarters United State Marine Corp.

  ب – منابع اینترنتی

  • https://www.aparat.com/result/
  • https://www.asasnews.com
  • http://www.bbc.com/persian/world-43416641
  • http://www. didban.ir/fa/news-details.
  • https://www. en.wikipedia.org/wiki/Urban_warfare.
  • https://www.farsnews.com/news
  • https://www.mehrnews.com/news
  • http://www.military.ir/forums/topic