کلیدواژه‌ها = تسلیحات سایبری
تهدیدات تروریسم سایبری و واکاوی تحرکات گروه تروریستی داعش در فضای سایبر

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 68-83

خداداد هلیلی؛ محمدرضا سلطانپور