کلیدواژه‌ها = سوسنگرد
تجزیه‌وتحلیل عملیات آزادسازی سوسنگرد مبتنی بر اصول جنگ

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 5-34

علیرضا نریمانی؛ محمد صادق سنایی زاده