تجزیه‌وتحلیل عملیات آزادسازی سوسنگرد مبتنی بر اصول جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.

چکیده

تحقیق حاضر به تجزیه تحلیل عملیات آزادسازی سوسنگرد مبتنی بر اصول جنگ که نتیجه این عملیات بدین گونه بود که شهر سوسنگرد آزاد و مواضع پدافندی نیروهای عراق به رودخانه مالکیه متمایل گردیده و جاده حمیدیه - سوسنگرد آزاد و نیروهای متجاوز تا رودخانه کرخه کور عقب‌نشینی و اهواز از محور تهدید دشمن خارج گردید پرداخته است. هدف این تحقیق تبیین عملیات آزادسازی سوسنگرد با اصول جنگ و سؤال اصلی تحقیق به‌کارگیری اصول جنگ در عملیات سوسنگرد چگونه بوده است. روش تحقیق توصیفی ­_تاریخی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق موارد مندرج در ا‌سناد و مدارک معتبر علمی در ارتباط با موضوع تحقیق می‌باشد. محقق از طریق مطالعات کتابخانه­ای اطلاعات لازم را اخذ و مورداستفاده قرار نموده داد. یافته­ های این تحقیق نشان می­ دهد که از اصول نه‌گانه جنگ در این عملیات اصل هدف، آفند، صرفه‌جویی در قوا و وحدت فرماندهی بسیار خوب در این عملیات به‌کاربرده شد و سایر اصول نیز در سطح خوب و متوسط به‌کاربرده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the liberation war in Susangerd based on the principles of war

نویسندگان [English]

  • Alireza Narimani
  • Mohammad Sadegh Sanaeizadeh
Faculty of Command and Staff of AJA University.
چکیده [English]

The present study analyzes the principles of the liberation war in Susangard, which resulted in the liberation of the city of Susangard and the defensive positions of the Iraqi forces on the Malikiyah River, the Hamidiyeh-Susangard Azad road and the invading forces up to the Karkheh Kor River, and the retreat from Ahvaz. The enemy's threat axis has been removed. The purpose of this study was to explain the liberation operations of Susangerd with the principles of war and the main question of the research was the application of the principles of war in the operations of Susangard? Descriptive-historical research method and information collection tools The researcher obtained and used the necessary information through library studies. The findings of this study show that the nine basic principles of warfare in this operation were the principle of purpose, purpose, saving forces and the unity of very good command in this operation, and other principles have been used at a good and medium level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operation
  • Susangard
  • Principles of War