تبیین نقش جنگ نفت‌کش‌ها بر سرنوشت جنگ تحمیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی

2 استاد دافوس آجا

چکیده

پس از آغاز جنگ تحمیلی و با توجه به اهمیت تجارت دریایی، دو کشور ایران و عراق تلاش گسترده‌ای را در جهت اختلال در صادرات نفتی یکدیگر آغاز نمودند به‌گونه‌ای که پس از انهدام سکوهای نفتی و ناوگان عراق در عملیات مروارید، نیروی هوایی عراق تلاش گسترده‌ای را در جهت آسیب رساندن به تجارت دریایی ج.ا.ا آغاز نمود و باگذشت زمان به مناطق مختلف خلیج‌فارس و تحت عنوان جنگ نفت‌کش‌ها گسترش یافت و تأثیر گسترده‌ای در حضور نیروهای فرا منطقه‌ای در خلیج فارس داشت. لذا با توجه به اهمیت موضوع ، هدف این تحقیق بررسی و تبیین نقش جنگ نفت‌کش‌ها بر سرنوشت جنگ تحمیلی و پرسش اصلی این است که جنگ نفت‌کش‌ها چه تأثیری بر سرنوشت جنگ تحمیلی داشته است؟ لذا این پژوهش از نوع کاربردی و با روش تحقیق توصیفی با رویکرد آمیخته است و جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد 55 نفر(حجم نمونه تمام شمار) از معاونین، فرماندهان و مدیران شاغل و بازنشسته نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا و شرکت ملی نفت‌کش ج.ا.ا که سابقه حضور در طرح ریزی و عملیات اسکورت یگان‌های نفت‌کش را داشته‌اند. نتایج تحقیق نشانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران به علت تأثیر جنگ نفت‌کش‌ها، ضمن مواجه‌شدن هم‌زمان با جبهه جدید نظامی و درگیری مستقیم با نیروهای فرا منطقه‌ای و همچنین به علت کاهش صادرات و بهای نفت با شرایط دشوار اقتصادی و نظامی مواجه گردیده و درنهایت شرایط تحمیل‌شده بر اثر جنگ نفت‌کش‌ها را می‌توان یکی از دلایل مهم تأثیرگذار بر سرنوشت جنگ تحمیلی و پذیرش قطع‌نامه از سوی جمهوری اسلامی ایران دانست.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 01 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 مرداد 1401