هدف از انتشار فصلنامه مطالعات جنگ توسعه و ترویج دانش، علوم، فنون، تاکتیک ها و تکنیک های کلاسیک و نوین نظامی، قوانین، فلسفه، اخلاق، روانشناسی، تاریخ، اقتصاد و جامعه شناسی جنگ؛ در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی فرماندهان، مدیران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی می باشد.

---------------------------------------------------------------

 ***«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و ازآیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید»***

 ---------------------------------------------------------------

 ***در این فصلنامه کلیه مقالات دریافتی با استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب از نظر اصالت اثر و تعارض در منافع ارزیابی می‌شوند***

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز 1399 

5. شناسایی و رتبه‌بندی اصول نبردهای نوین

صفحه 107-131

کیومرث حیدری؛ وحید نادری درشوری


6. واکاوی تهدیدات و چالش‌های دفاعی ـ نظامی جنگ‌های آینده

صفحه 132-147

عرفان آهنگری؛ محمد سلطان‌آبادی؛ احمد رضایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول