هدف از انتشار فصلنامه مطالعات جنگ توسعه و ترویج دانش، علوم، فنون، تاکتیک ها و تکنیک های کلاسیک و نوین نظامی، قوانین، فلسفه، اخلاق، روانشناسی، تاریخ، اقتصاد و جامعه شناسی جنگ؛ در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی فرماندهان، مدیران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی می باشد. 

انتشار این فصلنامه به استناد مجوز شماره 86081 مورخه 1398/10/30 معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

---------------------------------------------------------------

 ***«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و ازآیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید»***

 ---------------------------------------------------------------

 ***در این فصلنامه کلیه مقالات دریافتی با استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب از نظر اصالت اثر و تعارض در منافع ارزیابی می‌شوند***

شماره جاری: دوره 2، شماره 6، پاییز 1399، صفحه 5-131 

3. چالش‌های آینده یکپارچه‌سازی پهپاد و اخلال‌گر

صفحه 53-70

امید شریفی تهرانی؛ علیرضا صادقی؛ سیدمحمد علوی


5. واکاوی تهدیدات نوین سایبری در نیروهای مسلح

صفحه 100-126

علی اصغر بوژمهرانی؛ محمدرضا مهدوی حاجی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول
شاپا الکترونیکی