کلیدواژه‌ها = سناریو
جنگ نیابتی غیردولتی؛ عوامل کلیدی و پیشران‌ها

دوره 3، شماره 11، اسفند 1400، صفحه 5-26

علی فرهادی؛ عزیز نصیرزاده؛ امیر هوشنگ خادم دقیق


سناریوهای پیش رو بحران سوریه

دوره 2، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 72-104

حسین عباسی؛ محمد شعبانی فرد؛ عباسعلی سلمانی