مستند‌سازی هدایت عملیات قرارگاه نصر در عملیات کربلا2(فتح‌المبین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.22034/qjws.2023.562112.1094

چکیده

مستندسازی به عنوان یک ابزار پرکاربرد امکان بهره­گیری از تجربیات اجرایی را میسر میسازند و راه را بر بهبود مستمر کیفیت می­بخشد. عملیات کربلا2 (فتح­المبین) در شب 21 و 22 مارس 1982 در محور لشکر دهم و در یک جبهه وسیع در منطقه عمومی شوش- دزفول آغاز شد. نیروها طی شب اول موفق شدند ضمن شکستن مواضع دفاعی تیپ 60 زرهی، نیروهای آن را به محاصره خود درآورده و اکثر آن­ها من­جمله فرمانده تیپ سرهنگ ستاد خطاب عمر را به اسارت خود درآورند. با توجه به ‌ماهیت موضوع نوع پژوهش کاربردی، روش اجرای پژوهش توصیفی و رویکرد پژوهش کیفی است. جمع‌آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد و مدارک انجام گرفته است. یافته­های پژوهش مبتنی بر اینکه عملیات فتح­المبین یکی از عملیات­های سرنوشت­ساز در تاریخ جنگ ایران و عراق محسوب شده و پیروزی­های چشمگیر رزمندگان ایرانی طی این عملیات، ضمن این­که حیرت و تعجب محافل سیاسی و نظامی جهان را برانگیخت، باعث شد تا توازن قوا در جنگ تحمیلی کاملاً بر هم خورده و ایران در دو جبهه سیاسی و نظامی ابتکار عمل را در دست خود گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Documenting the guidance of the operation of the Nasr camp in the Karbala 2 operation (Fath al-Mobin)

نویسندگان [English]

 • Shahab Rostami 1
 • Gholamreza Maleki 2
1 PhD student in Defense Management, Command University and AJA Headquarters, Tehran, Iran
2 Faculty member and lecturer at Aja Command and Headquarters University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Documentation, as a widely used tool, makes it possible to take advantage of executive experiences and paves the way for continuous quality improvement. Operation Karbala 2 (Fath al-Mabiin) began on the night of March 21 and 22, 1982 in the axis of the 10th Division and in a wide front in the Shush-Dezful general area. During the first night, the troops succeeded in breaking the defensive positions of the 60th Armored Brigade, surrounded its forces and captured most of them, including the brigade commander, Col. Stadt Khattab Omar. According to the nature of the subject of the type of applied research, the method of conducting the research is descriptive and the research approach is qualitative. Data collection has been done by field and library methods and by using documents. The findings of the research are based on the fact that the Fatah-ul-Mobin operation is considered one of the decisive operations in the history of the Iran-Iraq war and the remarkable victories of the Iranian warriors during this operation, while the astonishment and surprise of the political and military circles of the world caused the balance of power in the imposed war to be completely disrupted and Iran to take the initiative in both political and military fronts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shush
 • Dezful
 • Fatah al-Mabiin
 • دورانت، ویل و آریل، (1395)، درآمدی بر تاریخ تمدن (درس­های تاریخ)، ترجمه: بطحانی، احمد و دیهیمی، خشایار، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
 • سالاری کیا محمد، (1385)، عملیات فتح­المبین قرارگاه نصر، چاپ اول، انتشارات ایران سبز.
 • سالاری کیا محمد، (1385)، عملیات فتح­المبین قرارگاه نصر، چاپ اول، انتشارات ایران سبز.

سند شماره 1- 7 و 2- 7، دستور جزء به جزء شماره 1 کربلا2، 2400 سوم فروردین 1361.

 • سالاری کیا محمد، (1385)، عملیات فتح­المبین قرارگاه نصر، چاپ اول، انتشارات ایران سبز، سند شماره 3- 7، دستور آگهی تیپ 37 زرهی، چهارم فروردین 1361.
 • سالاری کیا محمد، (1385)، عملیات فتح­المبین قرارگاه نصر، چاپ اول، انتشارات ایران سبز، سند شماره 5- 7 و 6- 7، دستور جزء به جزء شماره 2 کربلا2، 0300 ششم فروردین 1361.
 • سالاری کیا محمد، (1385)، عملیات فتح­المبین قرارگاه نصر، چاپ اول، انتشارات ایران سبز، سند شماره 7- 7 و 8- 7، دستور جزء به جزء شماره 3 کربلا2، 1400 هفتم فروردین 1361.
 • سالاری کیا محمد، (1385)، عملیات فتح­المبین قرارگاه نصر، چاپ اول، انتشارات ایران سبز، سند شماره 9- 7، دستور جزء به جزء شماره 4 کربلا2، هشتم فروردین 1361.
 • سالاری کیا محمد، (1385)، عملیات فتح­المبین قرارگاه نصر، چاپ اول، انتشارات ایران سبز، سند شماره 10- 7، دستور جزء به جزء شماره 5 کربلا2، 2200 نهم فروردین 1361.
 •  گروه مؤلفان، (1399)،  ارتش  در دفاع مقدس، سال اول تهاحم و تثبیت، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد.
 • معین­وزیری نصرت­ا...، (1386)، نگرشی علمی به عملیات فتح­المبین، انتشارات آجا.