بررسی نسل جدید مواد روان‌گردان و سلاح‌های غیر کشنده ‌شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین (ع)، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

چکیده

همچنین استفاده از مواد روان‌گردان جدید نظیر کانابینوئیدهای سنتزی، کاتینون‌های سنتزی، کتامین، فن‌اتیل‌آمین‌ها و پی پیرازین‌ها که جزء داروهای آرام‌بخش و بی‌هوش کننده محسوب شده و با ساختار شیمیایی جدید و مراحل تولید متنوع سنتز می‌شوند و تحت کنترل کنوانسیون‌های بینالمللی نمی‌باشد، جهت ایجاد حالت سرخوشی و افزایش توان رزم در بین نیروهای تکفیری مورداستفاده قرار گرفته است. نوعی دیگر از استفاده تروریستی از مواد روان‌گردان که بیشتر بر روی هوشیاری افراد اثر گذاشته، سلاح‌های غیر کشنده ‌شیمیایی می‌باشند که در کارکرد سیستم عصبی مرکزی تأثیر گذاشته و درک، شناخت، هوشیاری، خلق‌وخو و آرامش فرد را دچار اختلال می‌کنند. این سلاح‌ها باید بدون خطر مرگ، در غلظت‌های چندین مرتبه بالاتر از دوز مؤثر، قادر به ایجاد تأثیر و اختلال در فعالیت سیستم عصبی مرکزی باشند. ترکیبی ازنقطه‌نظر نظامی کاربرد دارد که فاصله بین دوز مؤثر و دوز کشنده‌اش خیلی زیاد باشد تا منجر به اوردوز و از بین رفتن افراد نشود و از راه‌های مختلف زیر جلدی، عضلانی و مخصوصاً استنشاقی قابل‌استفاده باشد، تأثیر آن سریع بوده و در افراد با وزن و سن یکسان، تأثیر مشابه داشته باشد. در این مقاله مشخصات و ویژگی‌های این مواد، روش‌های سنتز، شناخت اثرات فنی و تاکتیکی ناشی از مصرف در میدان نبرد و درنهایت روش‌های مقابله با اثرات آن‌ها موردبررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the new generation of psychedelics and non-lethal chemical weapons

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Abdullahi 1
  • Mehdi Ebrahimian 1
  • Nima Rostami 2
1 Lecturer at Amir al-Mo'menin University, Isfahan, Iran.
2 Iran University of Medical Sciences, Tehran.
چکیده [English]

Also, the use of new psychoactive substances such as synthetic cannabinoids, synthetic catechins, ketamines, phenethylamines and pypyrazines, which are considered as sedatives and anesthetics and are synthesized with new chemical structure and various production stages, and are not controlled by international conventions. And increasing combat power has been used among Takfiri forces. Another type of terrorist use of psychotropic substances that most affects people's consciousness is non-lethal chemical weapons that affect the functioning of the central nervous system and impair cognition, cognition, alertness, mood and calmness. These weapons must be able to effect and disrupt the activity of the central nervous system without the risk of death, in concentrations several times higher than the effective dose. A combination is used from a military point of view that the distance between the effective dose and the lethal dose is too large so as not to lead to overdose and loss of people and can be used subcutaneously, intramuscularly and especially by inhalation, its effect is rapid and in overweight and The same age has a similar effect. In this article, the characteristics and properties of these materials, synthesis methods, recognition of technical and tactical effects caused by consumption on the battlefield and finally methods to deal with their effects have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opioid antagonists
  • theophylline
  • fentilin
  • overdose
  • synthetic cannabinoids