بیوتروریسم و جنگ‌افزارهای بیولوژیک، از گذشته تا به امروز یک مطالعه مروری کلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امیرالمؤمنین (ع)

2 دانشگاه امیرالمؤمنین (ع).

چکیده

بیوتروریسم، به هرگونه اقدام وحشت‌زا و آسیب‌رسان گفته می‌شود که با استفاده از آزادسازی یا انتشار عمدی عوامل بیولوژیک شدیداً بیماری‌زا شامل انواعی از میکروارگانیسم‌ها و یا سموم بیولوژیک، انجام پذیرد. با تهدیدات فزاینده تروریسم، لازم است که خطر مواجه با انواع میکروارگانیسم‌ها به‌عنوان یک ابزار قدرتمند تهاجم و تهدید، جدی گرفته شود. این مقاله، به توضیح مفهوم جنگ‌افزارهای بیولوژیک و روند توسعه تاریخی آن، با تأکید بر تلاش‌ها برای کنترل تکثیر این نوع تسلیحات در طول زمان می‌پردازد. اثرات بالقوه بیماری‌های مسری بر روی مردم و نیروهای نظامی، از 600 سال قبل از میلاد شناخته‌شده بود. استفاده از قربانیان طاعون به‌عنوان سلاح در جنگ‌های قرون‌وسطی و توسعه آبله بر ضد بومیان در آغاز کشف قاره آمریکا، توسعه جنگ‌افزارهای بیولوژیکی در جریان جنگ جهانی اول، دوم و دوران جنگ سرد و حتی در آغاز هزاره سوم، همگی نشان از اهمیت استراتژیک قدرت بازدارندگی میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا برای برتری‌جویی بعضی دولت‌ها و فرقه‌ها داشته و دارد. تلاش‌های تاریخی در استفاده از بیماری‌های عفونی به‌عنوان جنگ‌افزار بیولوژیکی، نشان می‌دهد که تمایز بین رخ داد طبیعی اپیدمی یک بیماری عفونی و وقوع آن درنتیجه یک حمله بیولوژیکی عمدی، بسیار مشکل است. توافقات بین‌المللی برای کنترل توسعه جنگ‌افزارهای بیولوژیک همچون پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون منع توسعه، تولید و ذخیره‌سازی تسلیحات باکتریولوژیک و توکسینی نیز نتوانسته مانع به‌کارگیری جنگ‌افزارهای بیولوژیک منجر گردد. لذا مقاله حاضر افزایش آگاهی مردم به‌ویژه متصدیان امور پزشکی و مسؤولین کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bioterrorism and biological software warfare, a classic review study from the past to the present

نویسندگان [English]

  • Majid Mojoodi 1
  • Gholamreza Alizadeh 2
  • Mehdi Ebrahimian 2
1 Amir Al-Mo'menin University
2 Amir al-Mo'menin University.
چکیده [English]

Bioterrorism is any form of intimidation that involves the release or deliberate release of highly pathogenic biological agents, including a variety of microorganisms or biological toxins. With the growing threat of terrorism, it is necessary to take seriously the risk of exposure to a variety of microorganisms as a powerful tool of aggression and threat. This article explains the concept of biological warfare and its historical development, with an emphasis on efforts to control the proliferation of these weapons over time. The potential effects of infectious diseases on people and the military have been known since 600 BC. The use of plague victims as weapons in medieval wars and the development of smallpox against Native Americans at the beginning of the American continent, the development of biological weapons during World War I, II, and the Cold War, and even the beginning of the third millennium, all indicate the strategic importance of microbial inhibition. Pathogenicity has been and is for the supremacy of some states and sects. Historical attempts to use infectious diseases as biological warfare tools show that it is very difficult to distinguish between the natural occurrence of an infectious disease epidemic and its occurrence as a result of a deliberate biological attack. International agreements to control the development of biological weapons of war, such as the 1925 Geneva Protocol and the Convention against the Development, Production and Storage of Bacterial and Toxin Weapons, have also failed to prevent the use of biological weapons of war. Therefore, the present article is to increase the awareness of the people, especially those in charge of medical affairs and officials of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental geopolitical factors
  • Caspian Sea
  • strategy
  • defense strategy