تبیین عملیات مطلع الفجر با تأکید بر اصول جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.

چکیده

در راستای تدبیر نیروی زمینی ارتش ایران و به منظور تقلیل فشار دشمن، از اوایل مهرماه تلاش جهت یافتن منطقه ­ای برای انجام عملیات آغاز گردید. بنابراین با توجه به این وضعیت، عملیّات مطلع‌الفجر طراحی و اجرا شد. برای اجرای عملیات تیپ 58 ذوالفقار طرح ذوالفقار 1 را تهیّه و منتشر نمود و برای اولین بار در غرب، هدف درعمق 10 کیلومتری پشت دشمن انتخاب گردید و سرانجام در 20 آذر ماه 1360 عملیّات مطلع الفجردر مناطق چرمیان و شیاکوه، تنگ قاسم­ آباد و دشت گیلان‌غرب (منطقه عمومی گیلان‌غرب) با فرماندهی وهدایت قرارگاه مقدم نیروی زمینی ارتش با رمز یا مهدی (عج) ادرکنی آغاز شد و مدت 27 روز ادامه یافت. تحقیق حاضر به تبیین عملیات مطلع‌الفجر با تأکید بر اصول جنگ پرداخته و هدف این تحقیق تبیین عملیات مطلع‌الفجر با تأکید بر اصول جنگ می­ باشد. روش تحقیق توصیفی ـ تاریخی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق ا‌سناد و مدارک معتبر علمی در ارتباط با موضوع تحقیق می‌باشد. محققین از طریق مطالعات کتابخانه ­ای اطلاعات لازم را اخذ و مورد استفاده قرار دادند. یافته ­های این تحقیق نشان می ­دهد که هرچند اصول جنگ به کار رفته در عملیات مطلع ­الفجر تا حدودی با اصول جنگ مورد قبول همخوانی دارد اما تمامی اصول در آن رعایت نشده بود و یا کمتر توجّه شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain Motaleol Fajr's informed operations with emphasis on the principles of war

نویسندگان [English]

  • Ali Rostami
  • Massoud Motaei
Faculty of Command and Staff of AJA University.
چکیده [English]

In order to plan the ground forces of the Iranian army and in order to reduce the pressure of the enemy, in early October, efforts were made to find an area to carry out operations. Therefore, according to this situation, Informed Al-Fajr operation was designed and carried out. To carry out the operation of the 58th Zulfiqar Brigade, he prepared and published the Zulfiqar 1 plan. For the first time in the west, the target was selected at a depth of 10 km behind the enemy. (General area of ​​Gilan-e-Gharb) with the command and guidance of the front base of the army ground forces began with Ramz or Mahdi and continued for 27 days. The present study explains the Informed Al-Fajr operation by emphasizing the principles of war and the purpose of this study is to explain the Informed Al-Fajr operation by emphasizing the principles of war. Descriptive-historical research method and data collection tools in this research are valid scientific documents related to the research topic. Researchers obtained and used the necessary information through library studies. The findings of this study show that although the principles of war used in Operation Informed Al-Fajr are somewhat in line with the accepted principles of war, but all the principles were not observed or less attention was paid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operation
  • Informed Al-Fajr
  • Principles of War
  • West Gilan
  • Shiakuh