بررسی عوامل موفقیت در عملیات ثامن‌الائمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.

چکیده

عملیات ثامن‌الائمه (ع) علاوه بر اینکه باعث شکست محاصره آبادان شد، چشم‌انداز جدیدی درباره نوع عملیات‌های نظامی برای مقابله با ارتش عراق پیش چشم فرماندهان نظامی قرارداد. همچنین این عملیات، تجربه موفقی از همکاری ارتش و سپاه برای اجرای عملیات مشترک بود. نویسندگان با توصیف و تحلیل وقایع روزهای اجرای عملیات ثامن‌الائمه (ع) کوشیده‌اند به‌طور جامع عوامل موفقیت نیروهای نظامی کشورمان بر ارتش عراق را در جریان این عملیات موردبررسی قرار دهند. در این مقاله تلاش شده است به میزان تأثیر عوامل مؤثر در موفقیت این عملیات پرداخته شود که این عوامل به چه میزان در موفقیت عملیات ثامن‌الائمه تأثیرگذار بوده‌اند، جامعه آماری 30 نفر از کسانی که در این عملیات شرکت داشته و یا مطالعات عمیقی داشته‌اند و با استفاده از منابع و اسناد معتبر، مصاحبه و پرسشنامه، با رویکرد تحلیلی موردبررسی قرارگرفته شده است. نتایج به‌دست‌آمده از جدول بخش کمی و تحلیل کیفی حاکی از تأثیر بسیار بالای نیروی انسانی، اصول جنگ و تجهیزات نیروها در موفقیت عملیات ثامن‌الائمه در سطح معنی­ داری می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Success Factors in Samenalameh Operations

نویسندگان [English]

  • David Azar
  • Mohammad Azad Bayani
Faculty of Command and Staff of AJA University.
چکیده [English]

Operation Samen al-A'meh, in addition to defeating the siege of Abadan, provided military commanders with a new perspective on the type of military operation to counter the Iraqi army. The operation was also a successful experience of cooperation between the army and the IRGC to conduct joint operations. By describing and analyzing the events of the days of Operation Samen al-A'meh (AS), the authors have tried to comprehensively examine the factors that led to the success of our military forces over the Iraqi army during this operation. In this article, an attempt has been made to examine the impact of the effective factors on the success of this operation, to what extent these factors have contributed to the success of Operation Samen al-A'meh. From reliable sources and documents, interviews and questionnaires have been examined with an analytical approach. The results obtained from the table of quantitative and qualitative analysis indicate the very high impact of manpower, principles of warfare and equipment of forces on the success of Operation Samen al-Alamah at a significant level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operation Samen al-A'meh
  • defeat of the siege of Abadan
  • joint operations
  • success factors