عدم قطعیّت راهبردی؛ اَبَر تهدیدی شالوده شکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

منطقه پدافند هوایی غرب،همدان

چکیده

وضعیت امروز، آیینه‌ای تمام‌نما از تأثیر و تأثر کردارهای گفتاری و غیر گفتاری و روایتی صادقانه از احوال تاریخی و فکری هر مجموعه، نظام یا ساختاری است. ترکیب دیالکتیکی امر واقعِ اکنون با نظام تحلیل و تدبیر موجود، می‌تواند افق جدیدی را به‌منظور ترسیم و تعریف مسیر حرکت به شیوه‌ای کیفی‌تر و هدفمندتر پیش روی ما بگشاید. "وضعیت" مفهومی خاص برای دلالت بر مصادیقی عام همچون (تهدید، قدرت، شناخت محیط، ارادة مؤثر بر محیط و...) است. ازاین‌رو، این مفهوم، درمیان آن دسته از ادبیات ناظر بر کنترل و تدبیر امور در عرصه‌ها و سطوح مختلف قرار داشته که کاربرد وسیعی می‌یابد. مسألة اصلی این است که آنچه امروز به‌عنوان موقعیّت/وضعیت عدم قطعیّت نامیده می‌شود بسیاری از مفاهیم و پارادایم‌های که از دیرباز به‌منظور شناخت، تحلیل و تدبیر عمیقاً مورد پذیرش قرار گرفته‌اند را دستخوش تغییرات ژرف کرده یا خواهد کرد. نتایج حاصل از این نوشتار نشان می‌دهد که تبعات برآمده از این وضعیت می‌تواند دایرة وسیعی از تهدیدات خرد و کلان را در دامان خود پرورانده و ویژگی‌های نهفته در ذات آن، نظام تحلیل و تدبیر را مختل یا حتی فلج کند. از منظر و سطحی کلان، لزوم در انداختن نظام اندیشگی و کارکردی نو و تغییر جهت دادن تفکر راهبردی از نوعی روابط ساختاری منسوخ به رویکردی جسورانه و نوآورانه که متضمن پایایی فعالانه‌ی نظام تدبیر و محیط داخلی در کشاکش همة عدم قطعیت‌هایی که عنصر اصلیِ مناسبات محیطی می‌باشد؛ امری گریز ناپذیر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic uncertainty; A threat of breaking the foundation

نویسنده [English]

 • Mostafa Kamalvand
West Air Defense Zone, Hamedan
چکیده [English]

Today's situation is a full-blown mirror of the impact of verbal and non-verbal actions and an honest account of the historical and intellectual state of each set, system, or structure. The dialectical combination of the present with the existing system of analysis and deliberation can open a new horizon for us in order to draw and define the path of movement in a more qualitative and purposeful way. "Situation" is a special concept to refer to general examples such as (threat, power, knowledge of the environment, will affecting the environment, etc.). Therefore, this concept is among the literature on the control and management of affairs in various fields and levels that is widely used. The bottom line is that what is now called the situation / state of uncertainty is or will be profoundly changing many concepts and paradigms that have long been widely accepted for cognition, analysis, and deliberation. The results of this paper show that the consequences of this situation can cultivate a wide range of micro and macro threats and the features inherent in it, disrupt or even paralyze the system of analysis and management. From a macro perspective, the need to abandon the new system of thought and function and shift the direction of strategic thinking from an outdated structural relationship to a bold and innovative approach that ensures the active reliability of the system and the internal environment in the struggle of all uncertainties that are the main element of environmental relations. ; It is inevitable

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognition
 • complexity
 • uncertainty
 • unpredictability
 • indecision
 • پوپر، کارل، اسطوره چهارچوب: در دفاع از علم و عقلانیت، ترجمه علی پایا انتشارات طرح نو، 1379.
 • های، کالین، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه احمد گل محمدی، نشر نی، 1385.
 • ژیل دلوز، نیچه و فلسفه، ترجمه عادل مشایخی، نشر نی، 1390.
 • هاوارد، مایکل، کلاوزویتس، ترجمه غلامحسین میرزاصالح، نشر ماهی، 1392.
 • معینی علمداری،جهانگیر،زیست جهان و اهمیت آن برای نظریه سیاسی، رخداد نو، 1394.
 • موفه، شانتال، درباره امر سیاسی، ترجمه منصور انصاری، رخدادنو، 1391.
 • تاجیک، محمدرضا،سیاه، سفید،خاکستری، نشر تیسا، 1392.
 • تاجیک، محمدرضا، مدیریت بحران، فرهنگ گفتمان، 1384.
 • تاجیک، محمد رضا، امر سیاسی چیست؟(درس گفتارهای شفاهی) موسسه پرسش، 1393.
 • پرندوش، پوریا، رخداد، سوژه و حقیقت در اندیشه آلن بدیو، نشر تیسا، 1397.
 • رنانی، محسن، "مفهوم تکینگی اقتصادی چیست؟"، 1391.
 • در تنظیم این نوشتار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از تمامی مکتوبات،مصاحبه‌ها و درس گفتارهای شفاهی در دسترس دکتر محمدرضا تاجیک بهره‌ها بردم. سپاس.
دوره 2، شماره 5
شهریور 1399
صفحه 102-124
 • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 21 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 14 تیر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1399