نقش و جایگاه بحران سوریه در روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،

چکیده

جایگاه بحران سوریه باعث اتحاد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در عرصه سیاست خارجی برای تقویت ائتلاف بین‌المللی با هدف تضعیف تهدید علیه منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی شده، چنانکه مقابله با یک جانبه ‌گرایی آمریکا و ممانعت از نفوذ سرمایه‌داری غرب به منطقه و همچنین جلوگیری از توسعه ناتو به شرق را می‌توان در این ‌راستا برشمرد. در این زمینه جمهوری اسلامی ایران و روسیه تلاش می‌کنند تا جهت تأمین بخشی از هدف‌های نظامی و راهبردی خود از تک‌قطبی شدن نظام بین‌الملل جلوگیری کنند. روسیه به عنوان یک قدرت برتر در نظام بین‌الملل مورد توجه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت تا از راه گسترش مناسبات با این کانون قدرت بین‌المللی، بخشی از هدف‌های جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تأمین شود. در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز در سیاست خارجی روسیه یک متحد منطقه‌ای مهم برای مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه خاورمیانه است. صف‌بندی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در بحران سوریه، آزمون مناسبی بر امنیت ملی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و روسیه در این عرصه است. مقاله حاضر به بررسی جایگاه بحران سوریه بر ایجاد قابلیت‌ها، روابط، بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and position of the Syrian crisis in the relations between the Islamic Republic of Iran and Russia

نویسنده [English]

 • Mohsen Masoudi Laki
Islamic Azad University, Tabriz,
چکیده [English]

The Syrian crisis has united the diplomatic apparatus of the Islamic Republic of Iran and Russia in the field of foreign policy to strengthen the international coalition to weaken the threat to security, political and economic interests, such as countering US unilateralism and preventing Western capitalism from infiltrating the region. Preventing NATO's expansion to the east can be seen in this way. In this regard, the Islamic Republic of Iran and Russia are trying to prevent the unipolarity of the international system in order to achieve part of their military and strategic goals. Russia, as a superior power in the international system, was considered by the diplomatic apparatus of the Islamic Republic of Iran in order to achieve part of the goals of the Islamic Republic of Iran at the regional and international levels by expanding relations with this center of international power. In contrast, the Islamic Republic of Iran is an important regional ally in Russian foreign policy to counter US influence in the Middle East. The alignment of regional and international powers in the Syrian crisis is a good test of the national security of the Islamic Republic of Iran and Russia in this area. This article examines the position of the Syrian crisis on the establishment of capabilities, relations between the Islamic Republic of Iran and Russia.

 •  

  الف- منابع فارسی

  • چرنوف، فرد (1393)، ترجمه: طیب، علیرضا، نظریه و زبر نظریه در روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات نی.
  • ونت، الکساندر (1992)، ترجمه: مشیرزاده، حمیرا، نظریه‌های اجتماعی سیاست بین‌الملل، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  • آشوری، داریوش (1354)، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.
  • قوام، عبدالعلی (1389)، روابط بین‌الملل- نظریه‌ها و رویکردها، تهران: انتشارات سمت.
  • مشیرزاده، حمیرا (1393)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت.
  • ابراهیمی، نبی­اله و حمیرا مشیرزاده (1389)، تحول مفاهیم در روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • امامی، محمد علی (1394)، سیاست و حکومت در سوریه، تهران: وزارت امور خارجه چاپ و انتشارات.
  • سیمبر، رضا (1393)، «مؤلفه‌های اساسی محیط نظامی جمهوری اسلامی ایران و سوریه» فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال سوم، شماره
  • اصولی، قاسم و رؤیا رسولی (1392)، «روابط ایران و روسیه: فرصت‌ها و چالش‌ها و سازوکارهای بسط روابط» سیاست خارجی، سال 27، شماره
  • متقی، ابراهیم (1393)، «عمل‌گرایی راهبردی در روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه» راهبرد نظامی، سال 12، شماره 46.
  • زرگر، افشین (1394)، «تعارض هویتی در روسیه و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور» تهران، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال 11، شماره
  • فرزندی، عباسعلی (1391)، «اهمیت راهبردی سـوریه برای جمهوری اسلامی ایران» سایت پرسمان اندیشه سیاسی، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال 3 شماره، 3.
  • آجرلو، حسین (1390)، «تحولات سوریه؛ ریشه‌ها و چشم‌اندازها» فصلنامه‌ی مطالعات جنوب غربی آسیا، سال هجدهم، شماره 3.
  • قربانی، فهیمه (1393)، «بحران سیاسی جاری سوریه و راهکارها» مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک جنوب غربی آسیا، اردیبهشت.
  • فلاحی، علی (1390)، «سازنده گرایی در سیاست خارجی» تهران، فصلنامه راهبرد، سال هیجدهم شماره 53.
  • نجفی، مصطفی (1393)، نقش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در تحویل جایگاه بحران سوریه، باشگاه دانشجویان خبرگزاری دانشجو.
  • موسوی، میرمحمود (1393)، روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه در بستر بحران جاری دیپلماسی جمهوری اسلامی ایرانی، اسفند.
  • فرقانی، محمد رضا (1395)، سیر روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه چگونه است؟ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایرانی، اردیبهشت،.http:/www.Iran Diplomacy.ir/fa/page/12380/
  • سایت اقتصاد آنلاین، اسفند (1396).

  ب – منابع انگلیسی

  • Alexander. 1992, Anarchy Is What States Make Of it, International Organizations.
  • Mohseni, Payam and Others (2015), Disrupting the Chessboard Perspectives on the Russian Intervention in Syria, Harvard Kennedy School: Belfer Center for Science and International Affairs Available at: http://belfercenter.ksg.harvard.edu, (Accessed on: 6/9/2016).