ضرورت ایجاد و توسعه MSDI در نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

2 ستاد نیروی زمینی ارتش، معاونت اطلاعات نزاجا

چکیده

پیامدهای رشد سریع اطلاعات و استفاده از آن‌ها برای اهداف ارتش­ها، اطلاعات را به یکی از مفاهیم کلیدی جنگ بدل نموده است. امروزه عملیات نظامی در یک محیط دینامیک و غیرقابل پیش­بینی هدایت می­شوند و فرماندهان، طراحان و سربازان در صحنه نبرد مدرن با طیف پیچیده­ای از چالش­ها مواجه هستند. در قالب نظامی گسترده، دسترسی به اطلاعات مکانی دقیق و بهنگام یک مشکل اساسی محسوب می­گردد. این نیاز توسط اپراتورهای نظامی، برنامه­ریزان، فرماندهان و تصمیم­گیران سطوح بالا به صورت یکسان می­باشد. در ساده­ترین سطح ممکن این اطلاعات در مورد موقعیت­های نیروهای دشمن و خودی، خطوط ارتباطی، موانع، مراکز جمعیتی و زمین­های کلیدی برای عملیات نظامی می­باشند. هدف و رویکرد جامع این پژوهش، لزوم و ضرورت بکارگیری و توسعه زیرساخت داده­های مکانی نظامی (MSDI) به منظور تعامل نزدیک­تر و به اشتراک­گذاری داده­ها و اطلاعات بین همه بازیگران صحنه نبرد در شرایط پیچیده و گوناگون می­باشد. در این دیدگاه استراتژیک، زیرساخت اطلاعاتی دارای مدیریت مرکزی بوده و قادر است داده­ها و اطلاعات موردنیاز بخش­های مختلف را با فرمت­های مشخص و مصوب در یک شبکه امن بین کاربران با تعیین سطح دسترسی مناسب به اشتراک گذاشته تا فرماندهان صحنه نبرد بتوانند مدیریت و کنترل آگاهانه­تری را ارائه نمایند. پیاده­سازی این استراتژی از تلاش­های هم ارز بین سازمان‌های نظامی که موجب صرف هزینه­های هنگفت می­گردد جلوگیری نموده و موجب بهبود کیفیت و دسترسی به موقع، امن و همه جانبه به اطلاعات مکانی موردنیاز در صحنه عملیات می­گردد. تصمیم­گیران و سایر عناصر عملیاتی در این گستره، خواهند توانست در این فضا تصمیم­گیری بهتر و مؤثرتری را به دلیل دسترسی مناسب و مفید به اطلاعات اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The need to establish and develop MSDI in the Armed Forces

نویسندگان [English]

 • Mehdi Kikhaei, 1
 • Abdullah Jalali Nasab 2
1 Lecturer at Imam Ali Officer University, Tehran, Iran
2 Army Land Forces Headquarters, Nezaja Intelligence Deputy.
چکیده [English]

The consequences of the rapid growth of information and its use for military purposes have made information one of the key concepts of war. Today, military operations are conducted in a dynamic and unpredictable environment, and commanders, designers, and soldiers face a complex range of challenges in the modern battlefield. In a large military format, access to accurate and timely spatial information is a major problem. This need is met by military operators, planners, commanders and high-level decision makers alike. At the simplest possible level, this information is about the positions of enemy and insider forces, communication lines, barriers, population centers, and key areas for military operations. The purpose and comprehensive approach of this research is the necessity and necessity of using and developing the military spatial data infrastructure (MSDI) in order to interact more closely and share data and information among all battlefield actors in complex and diverse situations. In this strategic view, the information infrastructure is centrally managed and is able to share the data and information required by different departments in specific and approved formats in a secure network between users by determining the appropriate access level so that battlefield commanders can manage And provide more conscious control. Implementing this strategy will prevent peer-to-peer efforts between military organizations that incur huge costs and improve the quality and timely, secure and comprehensive access to spatial information required at the scene of operations. Decision makers and other operational elements in this area will be able to make better and more effective decisions in this space due to appropriate and useful access to information

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military Spatial Data Infrastructure (MSDI)
 • Spatial Data
 • Sharing
 • Decision Making
 • جلالی نسب، عبدالله. رئوفیان، محمود، (1390)، نقش GIS در راستای بهره‌وری C4I در امور دفاعی، پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، دانشگاه تهران.
 • حمید، حسین، (1389)، تدوین استراتژی زیرساخت داده­های مکانی (SDI) با استفاده از SWOT-AHP، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 • شمعی، بابک، (1387)، نیاز یا ضرورت زیرساخت ملی اطلاعات مکانی (NSDI) ، همایش ملی سامانه اطلاعات جغرافیایی، سازمان نقشه­برداری کشور.
 • کلانتری، علی، (1395)، توسعه مدل پایدار زیرساخت داده­های مکانی SDI از منظر داده­ها، رساله دکتری رشته سیستم اطلاعات مکانی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • مددی، سعید. تومانیان، آرا. کاظم­پور، ذکریا، (1395)، تدوین راهبردهای ایجاد زیرساخت داده­های مکانی (SDI) در سامانه­های فرماندهی و مدیریت نظامی در افق 1404 با نگاه آینده­پژوهی، مجله آینده­پژوهی دفاعی، سال اول، شماره 1،ص 65-88.
 • مدیری، مهدی. آقاطاهر، رضا. ززولی، محمدفلاح. جعفری، محسن، (1392)، اهمیت جایگاه سیستم اطلاعات مکانی در فرماندهی و کنترل C4I ، فصلنامه پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، شماره 89، تهران.

ب – منابع انگلیسی

- Bryan, W. (2006), "Geospatial Data Strategy, Office of the Assistant Secretary of Defense for Homeland" Defense-OASD(HD) Critical Infrastructure Protection (CIP).

- Coleman, D. J., Rajabifard, A., & Kolodziej, K. W. (2016). "Expanding the SDI environment: comparing current spatial data infrastructure with emerging indoor location-based services". International Journal of Digital Earth, 9(6), 629-647.

- Dawidowicz, A., & Zrobek, R. (2016, June). "Hierarchical development of the Spatial Data Infrastructures as a globalization trend. In Geodetic Congress (Geomatics)", Baltic (pp. 147-153). IEEE.

- Delgado, T., Lance, K., Buck, M. and Onsrud, H.J., (2005). "Assessing an SDI Readiness Index. Proceedings from Pharaohs to Geoinformatics", FIG Working week 2005 and 8th International conference on Global Spatial Data Infrastructure, Egypt,Cairo, April 2005.

- Georis-Creuseveau, J., Claramunt, C., & Gourmelon, F. (2017). "A modelling framework for the study of Spatial Data Infrastructures applied to coastal management and planning". International Journal of Geographical Information Science, 31(1), 122-138.

- Hlela, S., Coetzee, S., & Cooper, A. (2016). "Evaluating a public sector organisation for SDI Readiness–The case of a South African government department". South African Journal of Geomatics, 5(2), 95-107.

- Hu, Y. & Li, W. (2017). "Spatial Data Infrastructures", The Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge, John P. Wilson (ed.). http://dx.doi.org/10.22224/gistbok/2017.2.1

- KPMG. (2016). 2015. "Assessment of the Canadian Geospatial Data Infrastructure". CANADIAN GEOSPATIAL DATA INFRASTRUCTURE INFORMATION PRODUCT 49e.

- Koerten, H. (2008). Assessing the organisational aspects of SDI: metaphors matter. A Multi-View Framework to Assess SDIs. J. Crompvoets, A. Rajabifard, B. Van Loenen and T. Delgado. Melbourne, 235-254.

- Makanga, P. and J. Smit, (2010); "A Review of the Status of Spatial Data Infrastructure Implementation in Africa". South Africa Computer Journal, Vol. 45 pp. 18-25.

- Mansourian, A., Rajabifard, A., Valadan Zoej, M. J., & Williamson, I. (2004). "Facilitating disaster management using SDI".

- Okuku, J., Bregt, A., & Grus, L. (2014). "Assessing the Development of Kenya National Spatial Data Infrastructure (KNSDI)". South African Journal of Geomatics, 3(1), 95-112.

- Rajabifard, A., Feeney, M., and Williamson, I.P.,(2002); "Future directions for SDI development". International Journal of Applied Earth Observation and Geo-information Vol. 4, pp.11-22.

- Rajabifard, A. (2008), "Spatial Data Infrastructure for a Spatially Enabled Government & Society", Space for Geo-Information(RGI), Wageningen Univercity,Wageningen.

- Steenis, W. M. (2011). "Developing a Spatial Data Infrastructure for use in the military, how to assess progress?" (Doctoral dissertation, The Manchester Metropolitan University).

- Siebritz, L., & Fourie, H. (2015). "The South African spatial data infrastructure: A collaborative SDI. Proceedings of Geomatics Indaba", Stream, 1.

- Toomanian.A, (2012), "Methods to Improve Evaluate Spatial Data Infrastructure,Center for Geographic Information Systems (GIS Center)",PhD Thesis, Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University, Sweden.

- Williamson, I. Grant, D. Rajabifard, A, (2010), "Land administration and Spatial Data Infrastructures". FIG Working Week 2009 and GSDI-8.

- Yalcin, G. (2014). "Initial organizational studies on national Spatial Data Infrastructure at government level". Procedia Technology, 12, 572-576.

- ARMY, G. MSc Aleksandar Petrovski, PhD student BSc Mihajlo Toshesvki. (2016)“GIS IN ARMY: "APPLICATION OF GIS IN GEO- RECONNAISSANCE AND C4IS IN ARMY PURPOSES”, 2nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016  DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2016.21, UDC: 004:528.85]:355.31(497.7).