کلیدواژه‌ها = پدافند سایبری
عوامل مؤثر بر ارزیابی قدرت پدافند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 12، خرداد 1401، صفحه 115-140

محمد قاسمی؛ داود آذر؛ وحید سجادی