تب بازگرد در سربازان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تسنیم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا.

2 گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا.

چکیده

طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC)، موارد ابتلا به تب بازگرد ناشی از کنه در غرب آمریکا طی سال‌های 1990 الی 2011، 483 نفر بوده است. بیشترین موارد آلودگی در کالیفرنیا، واشنگتن و کلرادو بوده است. بررسی اپیدمولوژی TBRF در ایران طی سال‌های 1997 تا 2006 شیوع بیشتر این بیماری را در دو استان قزوین و همدان نشان می‌دهد. در این دو استان %8.8 از کنه‌های گونه اورنیتودوروس تولوزانی با بورلیا پرسیکا و نیمی از کنه‌های گونه اورنیتودوروس اراتیکوس با بورلیا میکروتی آلوده هستند. این بیماری می‌تواند خطر قابل‌توجهی برای سربازان و غیرنظامیان باشد. طی مطالعه‌ای در اسرائیل که طی سال‌های 2003-1983 انجام شد 606 مورد افراد مبتلا به TBRF گزارش گردید که از این تعداد 283 مورد غیرنظامی و 323 مورد افراد نظامی بوده‌اند. شیوع بالا در افراد نظامی به علت وجود عامل بیماری‌زا و ناقل آن در اسرائیل و به علت در معرض خطر بودن نظامیان به خاطر نوع فعالیتشان می‌باشد. همچنین این بیماری در هنگام جنگ‌های اسرائیل نیز رخ‌داده است اکثر گزارش‌های TBRF در سال، در تابستان و پاییز اتفاق می‌افتد که می‌تواند به دلیل فعالیت بالای اورنیتودوروس، فعالیت بیشتر افراد در بیرون و پوشیدن لباس نازک در این فصول باشد. 63% سربازان مبتلا در اسرائیل در محیط‌های گرم و خشک مبتلا شده‌اند که احتمالاً بیشتر به علت آموزش‌های نظامی در این مناطق می‌باشد. تاکنون مطالعه‌ای در مورد فراوانی این بیماری در سربازان در طی دوره‌های آموزشی در ایران صورت نگرفته است. بین علائم بالینی عوامل بیماری‌زای باکتریایی، ویروسی و انگلی تشابه وجود دارد و علائم و تظاهرات بالینی به‌صورت غیراختصاصی می‌باشند. تشخیص اشتباه اولیه بیشترین عامل غفلت از این بیماری به‌خصوص در جمعیت نظامی است.

کلیدواژه‌ها