تبیین عملیات مطلع الفجر با تأکید بر اصول جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.

چکیده

در راستای تدبیر نیروی زمینی ارتش ایران و به منظور تقلیل فشار دشمن، از اوایل مهرماه تلاش جهت یافتن منطقه ­ای برای انجام عملیات آغاز گردید. بنابراین با توجه به این وضعیت، عملیّات مطلع‌الفجر طراحی و اجرا شد. برای اجرای عملیات تیپ 58 ذوالفقار طرح ذوالفقار 1 را تهیّه و منتشر نمود و برای اولین بار در غرب، هدف درعمق 10 کیلومتری پشت دشمن انتخاب گردید و سرانجام در 20 آذر ماه 1360 عملیّات مطلع الفجردر مناطق چرمیان و شیاکوه، تنگ قاسم­ آباد و دشت گیلان‌غرب (منطقه عمومی گیلان‌غرب) با فرماندهی وهدایت قرارگاه مقدم نیروی زمینی ارتش با رمز یا مهدی (عج) ادرکنی آغاز شد و مدت 27 روز ادامه یافت. تحقیق حاضر به تبیین عملیات مطلع‌الفجر با تأکید بر اصول جنگ پرداخته و هدف این تحقیق تبیین عملیات مطلع‌الفجر با تأکید بر اصول جنگ می­ باشد. روش تحقیق توصیفی ـ تاریخی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق ا‌سناد و مدارک معتبر علمی در ارتباط با موضوع تحقیق می‌باشد. محققین از طریق مطالعات کتابخانه ­ای اطلاعات لازم را اخذ و مورد استفاده قرار دادند. یافته ­های این تحقیق نشان می ­دهد که هرچند اصول جنگ به کار رفته در عملیات مطلع ­الفجر تا حدودی با اصول جنگ مورد قبول همخوانی دارد اما تمامی اصول در آن رعایت نشده بود و یا کمتر توجّه شده بود.

کلیدواژه‌ها