تجزیه‌وتحلیل عملیات آزادسازی سوسنگرد مبتنی بر اصول جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.

چکیده

تحقیق حاضر به تجزیه تحلیل عملیات آزادسازی سوسنگرد مبتنی بر اصول جنگ که نتیجه این عملیات بدین گونه بود که شهر سوسنگرد آزاد و مواضع پدافندی نیروهای عراق به رودخانه مالکیه متمایل گردیده و جاده حمیدیه - سوسنگرد آزاد و نیروهای متجاوز تا رودخانه کرخه کور عقب‌نشینی و اهواز از محور تهدید دشمن خارج گردید پرداخته است. هدف این تحقیق تبیین عملیات آزادسازی سوسنگرد با اصول جنگ و سؤال اصلی تحقیق به‌کارگیری اصول جنگ در عملیات سوسنگرد چگونه بوده است. روش تحقیق توصیفی ­_تاریخی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق موارد مندرج در ا‌سناد و مدارک معتبر علمی در ارتباط با موضوع تحقیق می‌باشد. محقق از طریق مطالعات کتابخانه­ای اطلاعات لازم را اخذ و مورداستفاده قرار نموده داد. یافته­ های این تحقیق نشان می­ دهد که از اصول نه‌گانه جنگ در این عملیات اصل هدف، آفند، صرفه‌جویی در قوا و وحدت فرماندهی بسیار خوب در این عملیات به‌کاربرده شد و سایر اصول نیز در سطح خوب و متوسط به‌کاربرده شده است.

کلیدواژه‌ها