عدم قطعیّت راهبردی؛ اَبَر تهدیدی شالوده شکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

منطقه پدافند هوایی غرب،همدان

چکیده

وضعیت امروز، آیینه‌ای تمام‌نما از تأثیر و تأثر کردارهای گفتاری و غیر گفتاری و روایتی صادقانه از احوال تاریخی و فکری هر مجموعه، نظام یا ساختاری است. ترکیب دیالکتیکی امر واقعِ اکنون با نظام تحلیل و تدبیر موجود، می‌تواند افق جدیدی را به‌منظور ترسیم و تعریف مسیر حرکت به شیوه‌ای کیفی‌تر و هدفمندتر پیش روی ما بگشاید. "وضعیت" مفهومی خاص برای دلالت بر مصادیقی عام همچون (تهدید، قدرت، شناخت محیط، ارادة مؤثر بر محیط و...) است. ازاین‌رو، این مفهوم، درمیان آن دسته از ادبیات ناظر بر کنترل و تدبیر امور در عرصه‌ها و سطوح مختلف قرار داشته که کاربرد وسیعی می‌یابد. مسألة اصلی این است که آنچه امروز به‌عنوان موقعیّت/وضعیت عدم قطعیّت نامیده می‌شود بسیاری از مفاهیم و پارادایم‌های که از دیرباز به‌منظور شناخت، تحلیل و تدبیر عمیقاً مورد پذیرش قرار گرفته‌اند را دستخوش تغییرات ژرف کرده یا خواهد کرد. نتایج حاصل از این نوشتار نشان می‌دهد که تبعات برآمده از این وضعیت می‌تواند دایرة وسیعی از تهدیدات خرد و کلان را در دامان خود پرورانده و ویژگی‌های نهفته در ذات آن، نظام تحلیل و تدبیر را مختل یا حتی فلج کند. از منظر و سطحی کلان، لزوم در انداختن نظام اندیشگی و کارکردی نو و تغییر جهت دادن تفکر راهبردی از نوعی روابط ساختاری منسوخ به رویکردی جسورانه و نوآورانه که متضمن پایایی فعالانه‌ی نظام تدبیر و محیط داخلی در کشاکش همة عدم قطعیت‌هایی که عنصر اصلیِ مناسبات محیطی می‌باشد؛ امری گریز ناپذیر است. 

کلیدواژه‌ها


 • پوپر، کارل، اسطوره چهارچوب: در دفاع از علم و عقلانیت، ترجمه علی پایا انتشارات طرح نو، 1379.
 • های، کالین، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه احمد گل محمدی، نشر نی، 1385.
 • ژیل دلوز، نیچه و فلسفه، ترجمه عادل مشایخی، نشر نی، 1390.
 • هاوارد، مایکل، کلاوزویتس، ترجمه غلامحسین میرزاصالح، نشر ماهی، 1392.
 • معینی علمداری،جهانگیر،زیست جهان و اهمیت آن برای نظریه سیاسی، رخداد نو، 1394.
 • موفه، شانتال، درباره امر سیاسی، ترجمه منصور انصاری، رخدادنو، 1391.
 • تاجیک، محمدرضا،سیاه، سفید،خاکستری، نشر تیسا، 1392.
 • تاجیک، محمدرضا، مدیریت بحران، فرهنگ گفتمان، 1384.
 • تاجیک، محمد رضا، امر سیاسی چیست؟(درس گفتارهای شفاهی) موسسه پرسش، 1393.
 • پرندوش، پوریا، رخداد، سوژه و حقیقت در اندیشه آلن بدیو، نشر تیسا، 1397.
 • رنانی، محسن، "مفهوم تکینگی اقتصادی چیست؟"، 1391.
 • در تنظیم این نوشتار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از تمامی مکتوبات،مصاحبه‌ها و درس گفتارهای شفاهی در دسترس دکتر محمدرضا تاجیک بهره‌ها بردم. سپاس.
دوره 2، شماره 5
شهریور 1399
صفحه 102-124
 • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 21 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 14 تیر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1399