بررسی تهدیدهای به‌کارگیری اینترنت اشیاء در محیط‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی .

2 استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی.

چکیده

اینترنت اشیاء یکی از فناوری‌های نوظهور و برهم‌زن فضای سایبر می‌باشد که موجب تغییرات گسترده و عمیق در همه عرصه‌های جامعه شده است. این فناوری قابلیت ارسال و دریافت داده‌ها بین اشیاء از طریق شبکه‌های ارتباطی را فراهم کرده و منشأ ایجاد تغییرات شگرفی در حوزه‌های مختلف از جمله بخش نظامی گردیده است. ورود فناوری اینترنت اشیاء به بخش‌های نظامی باعث ایجاد قابلیت‌های جدید و شگرفی در این عرصه شده و کارایی بخش‌های دفاعی را به‌شدت افزایش داده است. بهره‌گیری از این فناوری چالش‌هایی را هم به همراه دارد که امنیت به‌عنوان مهم‌ترین آن‌ها می‌باشد. لذا شناسایی تهدیدهای ناشی از این فناوری نوظهور موضوعی بسیار حیاتی و قابل‌مطالعه است. هدف از این تحقیق بررسی تهدیدهای به‌کارگیری اینترنت اشیاء در حوزه‌ نظامی است و سؤال اصلی تحقیق آن است که حوزه نظامی با به‌کارگیری فناوری اینترنت اشیاء با چه تهدیدهایی مواجه خواهد شد؟ روش تحقیق در این مقاله، توصیفی (موردی) و با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی)، کمی به­صورت آمار توصیفی و  بهره­گیری از روش­ های آماری و کیفی به روش تحلیل محتوا می­باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل ۷ نفر از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه سایبری و تعداد ۸۰ نفر از مدیران و فرماندهان سامانه­ های دفاعی در رده­های صف و ستاد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد تسخیر، تخریب و دست‌کاری سامانه‌های نظامی، نفوذ از طریق ریزپردازنده‌ها، سرقت اطلاعات، نابودی اطلاعات، تسخیر اطلاعات، سرقت حساب‌های کاربری، انکار سرویس، تهدید شناسه‌های رادیویی و تهدید حریم خصوصی کارکنان از مهم‌ترین تهدیدهای به‌کارگیری اینترنت اشیاء در محیط نظامی می­باشد.

کلیدواژه‌ها