اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین ولی‌وند زمانی

مدیر مسئول فصلنامه

hvz42hotmail.com
02166414199

سردبیر

دکتر حسین ولی‌وند زمانی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

hvz42hotmail.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر داود آقامحمدی

مدیریت استراتژیک عضو هیئت علمی دافوس آجا

mhamad22bgmail.com

دکتر فرهاد جاویدراد

هوافضا عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

www.qjws.ir
f.javidradgmail.com

دکتر خسرو بوالحسنی

مدیریت دفاع راهبردی عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی

defaistrategicsndu.ac.ir
021-27353300

دکتر محمد علی شیرخانی

روابط بین الملل عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

shirkhniut.ac.ir

h-index: 2  

دکتر رامین زیباسرشت

شیمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم، بخش شیمی و فیزیک، پروفسور رامین زیباسرشت (استاد شیمی)

rzi12uclive.ac.nz

دکتر مهدی خیراندیش

مدیریت دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

kheirandishssau.ac.ir

دکتر فتح الله کلانتری

مدیریت راهبردی دفاعی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

ff.kachmail.ir

دکتر وحید ریاضی

سیاست دفاعی دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

v.riaziyahoo.com

دکتر منصور نجاتی جهرمی

دانشیار مهندسی برق عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

nejatiaut.ac.ir

مدیر اجرایی

حمید همت

مدیریت دفاعی- پدافند غیرعامل عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

hahe1350gmail.com

مدیر داخلی

دکتر بهنام گلشاهی

مدیریت منابع انسانی استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

b.golshahicasu.ac.ir
0000-0002-2239-3242

h-index: 4  

دستیار مدیر اجرایی

علیرضا میرجمهری

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

a.mirjomehricasu.ac.ir

کارشناس نشریه

دکتر اصغر اصغرزاده

مدیریت منابع انسانی استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

asgharzad221gmail.com
0000-0001-5064-200X