تدوین راهبردهای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر کارکنان پایور آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای عالی جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

اعتیاد به مواد مخدر، یکى از مهم‌ترین بلایای خانمان‌سوز که هیچ‌گونه حدومرزی را نشناخته و در همه اقشار جامعه نفوذ کرده و  موجب سقوط بسیارى از ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى  و همچنین ضایعات مادی و معنوی شده است. با نگرش به اینکه اعتیاد زمینه‌ساز بروز سایر جرائم (نظیر: قتل، خودفروشی، سرقت، تکدی‏گری و...) هست؛ به همین جهت به ‌عنوان مادر جرائم شناخته می‌‌شود. نظر به این‌که کارکنان نظامی به‌عنوان بخشی از جامعه و تأثیرپذیری آز آن، طبعاً در معرض مصرف مواد مخدر قرار دارند؛ بنابراین در صورت عدم انجام اقدامات پیشگیرانه، می‌تواند موجب اشاعه تبلیغات منفی و تخریب اذهان عمومی نسبت به ساختار و جامعه منزه آجا گردد. بنابراین در این تحقیق تدوین راهبردهای پیشگیری از  اعتیاد به مواد مخدر کارکنان  آجا تشریح گردیده است. شایان ذکر است نوع تحقیق کاربردی، روش اجرای تحقیق توصیفی (موردی زمینه‌ای) و رویکرد پژوهش کمی/کیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه رؤسای بازرسی یگان­های عمده نیروهای تابعه آجا که دارای حداقل درجۀ سرگردی و  15 سال سابقۀ خدمت بوده که در یگان آن‌ها فرد معتاد وجود داشته است. حجم جامعه آماری  با احتساب ویژگی جامعه آماری، 70 نفر است. روش­های جمع­آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه‏ای بوده و ابزارهای جمع­آوری اطلاعات مشتمل بر مصاحبه، توزیع پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک بوده است. روش تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات، به‌صورت کیفی و کمی است. نتایج تحقیق نشان می­دهد مهم‌ترین راهبرد اصلی جهت پیشگیری از اعتیاد، ایجاد فرهنگ خود حفاظتی از طریق آگاه‌سازی مضرات مواد مخدر و مجازات‌ مربوطه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing strategies to prevent drug addiction among AJA employees

نویسنده [English]

  • fereydoon iranmehr
Ph.D. student of War, Commandery University and Aja Headquarters, Tehran, Iran
چکیده [English]

Drug addiction is one of the most important disasters in the international level, which knows no borders and has penetrated into all strata of society and is a serious threat to the health of human society and causes the collapse of many cultural and moral values ​​and norms, as well as material and spiritual waste. has been With the attitude that addiction is the basis for the occurrence of other crimes (such as: self-dealing, theft, etc.); For this reason, it is known as the mother of crimes.Considering that military personnel as a part of society and its influence are naturally exposed to drug use; Therefore, if preventive measures are not taken, it can spread negative publicity and destroy the public mind towards the structure and society of Menzeh Aja.Therefore, in this research, the strategic action of AJA in preventing drug addiction among AJA employees has been described
type of applied research is the method of implementing contextual case research and the approach of mixed research (quantitative/qualitative).The statistical population includes all chiefs of inspection of the major units of the AJA subordinate forces who have at least the rank of major and 15 years of service, and there is an addict in their unit.The size of the statistical population, including the characteristics of the statistical population, is 70 people.The data collection methods were field and library, and the data collection tools included interviews, distribution of questionnaires and study of documents. The method of data analysis is qualitative and quantitative.The results of the research show that the most important strategy to prevent addiction is to create a culture of self-protection through awareness of the harms of drugs and related punishments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • prevention
  • drugs