موضوعات = مطالعات جنگ
ارائه الگو نظام جانشین‌پروری در آجا با رویکرد داده بنیاد

دوره 5، شماره 18، آذر 1402

10.22034/qjws.2024.2008655.1165

محسن نجفی؛ اصغر اصغرزاده؛ محمدامین آئینی؛ کیومرث مولادوست؛ ابوالفضل خدابنده


به‌کارگیری مناسب سامانه‌های اطلاعات الکترونیکی رصد زمینی در مأموریت پایش مرز

دوره 5، شماره 18، آذر 1402

10.22034/qjws.2024.2000825.1146

ابوالفضل دوستیان؛ احمد مهدی جمالی؛ پوریا آذرنگ


مقایسه تطبیقی عملکرد عملیاتی سامانه پدافندی سراج یک و اسکایگارد

دوره 5، شماره 18، آذر 1402

10.22034/qjws.2024.1998844.1131

مرتضی اکبری آلاشتی؛ مجید رجب پور؛ علی اصغر نوروزی


بهینه‌سازی سامانه‌های رزم ضد زیرسطحی کلاس ناوشکن

دوره 5، شماره 18، آذر 1402

10.22034/qjws.2024.1990414.1121

حسن کوچکی؛ مازیار جهانبخش؛ علی پناهی


سیاست دفاع نرم در مواجهه با جریان های تکفیری جهان اسلام

دوره 5، شماره 18، آذر 1402

10.22034/qjws.2024.2000254.1142

حسین کوهساریان؛ محمد طایر؛ عین الله اکبرپور


تاثیر جنگ‌های نادرشاه بر اقتصاد دوره افشاریه

دوره 5، شماره 16، خرداد 1402، صفحه 179-197

10.22034/qjws.2023.1995982.1129

محمود براتیان؛ سمیه ایرجی؛ ذکرالله محمدی


راه‌کارهای مقابله با گرایش کارکنان نیروهای مسلح به فرقه‌های انحرافی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1401، صفحه 135-165

10.22034/qjws.2023.561559.1089

هادی امدادی فرد؛ محسن خرمی آلام؛ پوریا آذرنگ