کلیدواژه‌ها = فضای سایبر
عوامل مؤثر بر ارزیابی قدرت پدافند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 12، خرداد 1401، صفحه 115-140

محمد قاسمی؛ داود آذر؛ وحید سجادی


جنگ سایبری و ضرورت سربازگیری با رهنمود از اندیشه‌ی مقام معظم رهبری در این عرصه

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 106-124

سید حمیدرضا قریشی؛ هادی آقایی؛ هادی هاشم‌پور حمیدی


واکاوی تهدیدات نوین سایبری در نیروهای مسلح

دوره 2، شماره 6، آذر 1399، صفحه 100-126

علی اصغر بوژمهرانی؛ محمدرضا مهدوی حاجی