کلیدواژه‌ها = تهدید
نقش جنگ سایبری و شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در بازدارندگی سایبری

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 125-154

عبداله وثوقی؛ داود غفوری؛ رسول کریمی طاهر


بررسی تهدیدهای به‌کارگیری اینترنت اشیاء در محیط‌های نظامی

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 85-106

رسول رمضانی دهقی؛ محمدرضا موحدی صفت