کلیدواژه‌ها = اصول جنگ
شناسایی و رتبه‌بندی اصول نبردهای نوین

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 107-131

کیومرث حیدری؛ وحید نادری درشوری


تجزیه‌وتحلیل عملیات آزادسازی سوسنگرد مبتنی بر اصول جنگ

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 5-34

علیرضا نریمانی؛ محمد صادق سنایی زاده


تبیین عملیات مطلع الفجر با تأکید بر اصول جنگ

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 143-162

علی رستمی؛ مسعود مطاعی