کلیدواژه‌ها = عملیات سایبری
کاربرد‌های جنگ رسانه‌های اجتماعی در عملیات نظامی

دوره 2، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 58-71

ندا انعامی؛ محمدرضا کریمی قهروی