کلیدواژه‌ها = زنجیره بلوکی
زنجیره بلوکی در فرماندهی و کنترل

دوره 2، شماره 6، آذر 1399، صفحه 27-52

مهدی دهقانی؛ جواد غریبی