نویسنده = مهدی ابراهیمیان
نانو تکنولوژی نظامی

دوره 2، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 5-38

روح اله عبداللهی؛ مهدی ابراهیمیان؛ نیما رستمی


بیوتروریسم و جنگ‌افزارهای بیولوژیک، از گذشته تا به امروز یک مطالعه مروری کلاسیک

دوره 1، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 107-130

مجید موجودی؛ غلامرضا علیزاده؛ مهدی ابراهیمیان


بررسی نسل جدید مواد روان‌گردان و سلاح‌های غیر کشنده ‌شیمیایی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 131-154

روح اله عبداللهی؛ مهدی ابراهیمیان؛ نیما رستمی