نویسنده = محمدرضا موحدی صفت
ارایه مدل‌ پیشنهادی CERT سازمان‌های دفاعی به‌منظور کاهش تهدیدات سایبری

دوره 3، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 5-26

رضا کشاورز؛ محمدرضا موحدی صفت


بررسی تهدیدهای به‌کارگیری اینترنت اشیاء در محیط‌های نظامی

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 85-106

رسول رمضانی دهقی؛ محمدرضا موحدی صفت