نویسنده = امید شریفی تهرانی
چالش‌های آینده یکپارچه‌سازی پهپاد و اخلال‌گر

دوره 2، شماره 6، آذر 1399، صفحه 53-70

امید شریفی تهرانی؛ علیرضا صادقی؛ سیدمحمد علوی